Olie & benzintanke

Forside

Olie & benzintanke


I databasen om olie- og benzintanke findes oplysninger om tankes alder, størrelse, placering og om de er taget ud af brug for tanke beliggende i Københavns Kommune.

Oplysningerne er indsendt af tankbrugerne selv. Når en tank bliver opstillet eller nedgravet – eller når brugen af en tank ophører – har brugeren eller ejeren af tanken pligt til at meddele det til Center for Miljø.

Center for Miljø opbevarer oplysningerne og formidler information herom, men uden korrekte oplysninger fra brugerne af tanken, bliver oplysningerne i registeret ikke rigtige.

Center for Miljø har generelt ikke oplysninger om, hvor på ejendommen olietanken er nedgravet eller opstillet. Hvis der er oplysninger om dette i kommunen, kan disse findes ved personlig henvendelse i TMF's Kundecenter, Njalsgade 13, st. 2300 København S..

Databasen opdateres løbende, og data overføres til hjemmesiden en gang i døgnet.

Klik her for at gå til søgning i tankoplysningerne

Hjælp med til  at gøre registeret bedre. Kontakt Center for Miljø, hvis du har rettelser eller nye oplysninger om tanke i Københavns Kommune. Center for Miljø kan kontaktes på 33 66 33 66 eller miljoe@tmf.kk.dk