Header menu

Annonceringsportal

Forside

Afgørelse om vilkårsændring til infiltrationstilladelse for CRSH6 projektet

Officiel titel Afgørelse om vilkårsændring til infiltrationstilladelse for CRSH6 projektet
Bydele Valby
Emneord Andet
Introtekst Område for Miljø og Byliv har truffet afgørelse efter § 20 i Miljøbeskyttelsesloven (LBK 3 af 5/1-2023) om vilkårsændringer i ?Infiltrationstilladelse? meddelt d. 19.august 2022. Metroselskabet I/S har på vegne af Per Aarsleff A/S den 16/5-2023 ansøgt om udførelse af to A-boringer på matr.nr. 7000m, Valby, København, at disse boringer erstatter GAB-PZ08 i moniteringsprogrammet for CRSH6 projektet. De nye boringer benævnes GAB-PZ08bis-1 og 2. Endelig er der 15/5-2023 ansøgt om forlængelse af tilladelse til at infiltrere grundvand.
Beskrivelse
Projektet
Projektet omhandler etablering af et transferområde ved metroafgreningen til Sydhavnen. CRSH6 projektet indeholder 2.del af anlægget af transferområdet. For at projektet kan gennemføres skal der udføres en grundvandssænkning, hvor det oppumpede vand infiltreres i boringer i området.
I forbindelse med grundvandskontrollen på CRSH6 projektet skal eksisterende moniteringsboring, GAB-PZ08 (DGU 208.6547) erstattes af to nye boringer, GAB-PZ08bis1 og GAB-PZ08bis2. Boring GAB-PZ08 kan ikke opretholdes, d HOFOR skal etablere en skybrudsledning i Carl Jacobsens Vej. De nye boringer GAB-PZ08bis1 og GAB-PZ08bis2 placeres syd for GAB-PZ08 i cykelsti på Trekronergade mellem 147A.

Miljøteknisk vurdering
Område for Miljø og Byliv vurderer, at boringerne kan udføres uden væsentlig påvirkning af omgivelserne. Derudover vurderer vi, at GAB-PZ08bis1 og 2 er placeret mere optimalt i forhold til overvågning af spredningen af den kraftige forurening ved Carl Jacobsens Vej 17. Område for Miljø og Byliv vurderer således at anmodningen om vilkårsændring kan imødekommes.

Hvis der er spørgsmål til sagen, er I velkommen til at kontakte os på mail: metrosyd@kk.dk
AfgørelserAfgørelse
Publiceret 2023-05-26 10:00:00
Publiceret indtil 2023-06-23
Sgsnr. 2022-0182677
Ansvarlig Teknik og Miljøforvaltningen, Område for Miljø og Byliv, Jord og Grundvand