Monumenter og kunst i byen

Forside

Monumenter og kunst i byen

Mindesmærke for Holger Hammerich (1845-1915)

Mindesmærke for Holger Hammerich (1845-1915)

Kunstner(e): Anders J. Bundgaard og Heinrich Wenck

Datering: 1918

Type: Mindestøtte med relief

Materialer: Granit, marmor

Mål: 345 x 144 x 144 cm

Billeder

Beskrivelse

Etatsråd, ingeniør Holger Hammerich var medvirkende til Frihavnens oprettelse, hvor Langeliniekajen blev anlagt som beskyttelse for Frihavnen i 1894 (ikke 1895, som inskriptionen siger) og afsløret den 9. november 1918, rejst af venner af ingeniøren som "et synligt Mindesmærke til Erindring om den Betydning, som Ingeniøren Holger Hammerich har haft, særlig for det hele harmoniske Arrangement af Frihavnsterrainet og den forhøjede Langeliniepromenade paa Frihavnens Østmole".

Fakta

Påskrift:
På granitsoklens forside under medaljonen med indhugget, sortmalet skrift: "INGENIØREN/HOLGER HAMMERICH(FREMSATTE 1895/PLANEN TIL LANGELINIEANLÆGGET/I TILSLUTNING TIL/FRIHAVNEN"; på granitsoklens bagside med indhugget, sortmalet skrift: "REJST AF VENNER 1918"

Ejer:
Københavns Kommune

Giver:
En vennekomité

Forarbejder:
Model i gips af hele monumentet, udført af Bundgaard

Placering

Adresse:
Langeliniepromenaden

Litteratur

Anbefalet litteratur:
Monumenter Mindesmærker og Statuer i København Frederiksberg og Gjentofte, København 1944, 20. Hovedstadens monumenter mindetavler museer. En vejviser, København 1962, 40. Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker, København 1974, 125-26. Hans Helge Madsen: København før og nu – og aldrig. En billedkavalkade om København inden for voldene og søerne, Bind 13: Østerbro, København 1993, 250

Vi har flere litteraturhenvisninger om dette monument, kontakt os hvis du er interesseret