Monumenter og kunst i byen

Forside

Monumenter og kunst i byen

Frederik VII (1808-63)

Frederik VII (1808-63)

Kunstner(e): Hermann Wilhelm Bissen og Vilhelm Bissen

Datering: 1865

Type: Rytterstatue

Materialer: Bronze, granit

Mål: Ca. 950 x 780 x 1015 cm. Skulpturen ca. 400 x 400 cm (højde og længde)

Billeder

Beskrivelse

Frederik VII regerede som Danmarks sidste enevoldskonge 1848-63. Det faldt i hans lod at blive Danmarks Riges Grundslovs giver. H.W. Bissen udførte modellen og figuren til den færdige skulptur, mens hans søn Vilhelm Bissen modellerede hesten. Fremstillingen balancerer mellem det virkelighedsnære og det pompøse.

Statuen blev rejst på Christiansborg Slotsplads på 65-årsdagen for kongens fødsel den 6. oktober 1873. Lensgrevinde Danner, kongens mangeårige livsledsagerske, fulgte afsløringen fra et af slottets vinduer.

Fakta

Påskrift:
I forgyldt egekrans på bronzeplade indfattet i granitsoklens forside med forgyldt reliefskrift: "5/IUNI/1849."; v. side: "FOLKETS KIÆRLIGHED/MIN STYRKE"; h. side: "FREDERIK D: SYVENDE/GRUNDLOVENS GIVER." ; bagside: "FØDT 1808./KONGE 1848./DØD 1863."

Bronzestøber:
Udført af parisiske bronzestøbere i Vilhelm Bissens værksted indrettet ved Carlsberg i Valby

Ejer:
Københavns Kommune

Giver:
En komité forestået af Carl Ploug, der modtog støtte fra staten og Københavns Kommune gennem Det Eibeschützske Legat til stadens forskønnelse; resten af midlerne indkom ved en landsindsamling

Forarbejder:
Skitse udført september 1856, ikke bevaret
Gipsstatuette. (1863-64). H. 134 cm. Fyns Kunstmuseum, Inv.nr. 368
Gipsstatuette. (1863-64). Randers Kunstmuseum, ikke bevaret (?)
Gipsstatuette. (1863-64). H. 92 cm. Nordjyllands Kunstmuseum, gået til grunde(?)
Gips i reduceret størrelse. Jægerspris

Placering

Adresse:
Christiansborg Slotsplads

Litteratur

Anbefalet litteratur:
Bissens Skizze til et Monument for Kong Frederik VII, Illustreret Tidende, Aarg. 5, Nr. 220, 13.12.1863, 81-82. 1867/68. Københavns Borgerrepræsentanters Forhandlinger, 11.5.1868, 29. Aargang, 1869, 24-25. Frederik VII's Rytterstøtte, Illustreret Tidende, Aarg. 13, Nr. 648, 25.2.1872, 211-14. Opstilllingen af Frederik VII's Rytterstatue, Illustreret Tidende, Aarg. 14, Nr. 716, 15.6.1873, 343-44. Christiansborg Slotsplads og Frederik VII's Rytterstøtte, Illustreret Tidende, Aarg. 15, Nr. 735, 26.10-1873, 33, 35. Københavns Borgerrepræsentanters Forhandlinger, 12.5.1873, 34. Aargang, 1874, 73-74; 5.10.1873, 34. Aargang, 1874, 315-20; 16.3.1874, 34. Aargang, 1874, 711-13; 8.10.1977, 38. Aargang, 1878, 562-67. Carl Hartmann: Danske Kunstnere. Vilhelm Bissen, 1895. Helena Nyblom: Danska Konstnärer från 30-talet i: Ord och Bild, mars, 1895, 4. årg., 3. hefte, 108. Før og nu. Historisk-topografisk Tidsskrift, 3. årg., 1917, 282. Ellinor Wesche: Friluftskunsten i København, København 1932, 20. Monumenter Mindesmærker og Statuer i København Frederiksberg og Gjentofte, København 1944, 7. Haavard Rostrup: Billedhuggeren Hermann Wilhelm Bissen 1798-1868, Første Bind, København 1945, 409-12; Andet Bind, nr. 590-92. Hovedstadens monumenter mindetavler museer. En vejviser, København 1962, 15. Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker, København 1974, 175. Jesper Knudsen: Rytterstatuen for Frederik den Syvende i: Historiske meddelelser om København 1980, 59-[74]. Hakon Lund i: København før og nu – og aldrig. En billedkavalkade om København inden for voldene og søerne, red. Bo Bramsen, Bind 1: Slotsholmen, København 1987, 130-31, 135. Tobias Faber i: samme, Bind 6: Frederiksstaden og Nyhavn, København 1989, 142, 144. Torben Wilhelmsen: Monumenter i København, Holte 1996, 22-23. Peter Bak Rasmussen & Jens Peter Munk: Skulpturer i København. 1999, 58-59. Jens Peter Munk: Bronze & granit. Monumenter i Københavns Kommune, København 2005, 38-40. Jens Toftgaard Jensen: Borgerskabets byideal og monumentsætning ca. 1850-1920 i: Danske Bystudier, 3, 2007, 142. Inge Adriansen: Erindringssteder i Danmark. Monumenter, mindesmærker og mødesteder, København 2010, 218.

Vi har flere litteraturhenvisninger om dette monument, kontakt os hvis du er interesseret