Monumenter og kunst i byen

Forside

Monumenter og kunst i byen

Søhelten Niels Juel (1629-97)

Søhelten Niels Juel (1629-97)

Kunstner(e): Theobald Stein og Albert Jensen

Datering: 1878

Type: Portrætstatue

Materialer: Bronze, carraramarmor (badiglio perlato scuro), ølandskalksten

Mål: Ca. 810 x 550 x 503 cm

Billeder

Beskrivelse

I forbindelse med 200-året for Slaget i Køge Bugt den 1. juli 1677 blev der i 1877 nedsat en komité, som udskrev en konkurrence mellem fem indbudte kunstnere. Stein vandt med 19 stemmer mod Vilhelm Bissens tre.

Søhelten fra Den skånske Krig (1675-79) Niels Juel ses i det øjeblik, han giver tegn til at indlede Slaget i Køge Bugt – "Nu er det tid", som der står i sangen. Han står med løftet kommandostav om bord på slagskibet "Christianus Quintus", støttet til en mortérkanon.

Soklens rige bronzedekorationer består bla. af Niels Juels våbenskjold og elefantorden, ankre, kanoner og kanonkugler. Bronzepladen med inskription er omkranset af maritime og militære symboler.

På pladsen foran Danske Banks hovedsæde over for statuen er der i belægning og siddeplinte referencer til Niels Juel og Slaget i Køge Bugt. Deres indbyrdes placering efterligner slaget, således at bænkene er de danske skibe og bordurstenene i belægningen de (sænkede) svenske skibe. I fladerne er indhugget forskellige inskriptioner og vignetter. Christian V's valgsprog: PEI, Pietate et Iustitia (Med fromhed og retfærdighed), Niels Juels valgsprog: Nec temere, nec timidi (Hverken ubesindig eller frygtsom), et kort med markering af, hvor søslaget fandt sted, årstallet 1677 for slaget, CQ for søheltens skib Christianus Quintus samt et udsnit af dets agterstavn og endelig Christian V's kronede monogram.

Fakta

Påskrift:
I marmorsoklens felt foran f.o. med bronzebogstaver: "NIELS IUEL"; f.n. på postamentet: "KIØGEBUGT/1 IULI•1677"; i bronzedekorationens bånd ved elefantordenen med reliefskrift: "NEC TEMERE/NEC TIMIDE."; i stævnen på begge siders rostra med reliefskrift: "C 5" (monogram); på postamentets h. side f.n. med bronzebogstaver: "ØLAND/1•IUNI•1676"; på postamentets v. side f.n. med bronzebogstaver: "GULLAND/1•MAI•1676"; på postamentets bagside f.n. med bronzebogstaver: "MØEN/1•IUNI•1677"; i bronzeplade på soklen med reliefskrift: "KÆMPERNES HARME/HAR DYBT BEGRAVET/ÆREN DOG STIGER/SOM SOL OVER HAVET"

Ejer:
Københavns Kommune

Giver:
Komitéen for Opførelse af Monumentet for Niels Juel med støtte fra Det Eibeschützske Legat til Stadens Forskjønnelse og Niels Brocks Legat til Stadens almindelige Bedste

Forarbejder:
Statuette. Bemalet gips. Flådestation Holmen, udst. Orlogsmuseet
Statuette. 1861. Frederiksborglotteriet
Brændtlersstatuette. 1877. H. 31,9 cm. Den Hirschsprungske Samling, Inv.nr. 2359
Brændtlersstatuette. H. 28,1 cm. Den Hirschsprungske Samling, Inv.nr. 4054
Gipsstatuette. H. 35,7 cm. Den Hirschsprungske Samling, Inv.nr. 2360
Gipsstatuette. H. 76 cm. Den Hirschsprungske Samling, Inv.nr. 2361

Placering

Adresse:
Holmens Kanal

Litteratur

Anbefalet litteratur:
Niels Juel, Illustreret Tidende, 3. Bind, Nr. 139, 25.5.1862, 273-74. Thorvald Jørgensen: Etatsraad Albert Jensen i: Architekten, 5.7.1913, 15. Aargang nr. 40. Johannes Stein: Billedhuggeren Theobald Stein 1829-1901, København 1923, 69-74. Ellinor Wesche: Friluftskunsten i København, København 1932, 24. Monumenter Mindesmærker og Statuer i København Frederiksberg og Gjentofte, København 1944, 15. Johan Pedersen: Skulptur i by, Byplan, 11, 1951, 5. Hovedstadens monumenter mindetavler museer. En vejviser, København 1962, 29. Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker, København 1974, 82-83. Steffen Lindvald i: København før og nu – og aldrig. En billedkavalkade om København inden for voldene og søerne, red. Bo Bramsen, Bind 2: Gammelholm og Frederiksholm, København 1987, 157, 160-63. Peter Bak Rasmussen & Jens Peter Munk: Skulpturer i København. 1999, 66-67. Jens Peter Munk: Bronze & granit. Monumenter i Københavns Kommune, København 2005, 10, 32, 96, 98-103. Jens Toftgaard Jensen: Borgerskabets byideal og monumentsætning ca. 1850-1920 i: Danske Bystudier, 3, 2007, 129, 130-31. Jens Peter Munk: Hafnia Metropolis - en stad vid vattnet. Identitet och självförståelse speglade av monument i: Minnesmärken. Att tolka det förflutna och besvärja framtiden, Stockholm 2007, 242-44, 254. Thomas Lyngby, Søren Mentz, Søren Nørby og Jacob Seerup: Danmarks største søhelte, København 2010, 88-105. Inge Adriansen: Erindringssteder i Danmark. Monumenter, mindesmærker og mødesteder, København 2010, 80, 83-84, 87. Mette Haakonsen: Marking time. Introduction to late-modern memorials i: Power Memory People. Memorials of today, KØS 2014, 15-16.

Vi har flere litteraturhenvisninger om dette monument, kontakt os hvis du er interesseret