Monumenter og kunst i byen

Forside

Monumenter og kunst i byen

Mindesmærke for frivillige og faldne

Mindesmærke for frivillige og faldne

Kunstner(e): Anders J. Bundgaard

Datering: 1920

Type: Mindesmærke, Statue

Materialer: Granit

Mål: Ca. 460 x 167 x 970 cm

Billeder

Beskrivelse

Monumentet er udformet som et symbolsk gravkammer med en kvindefigur, Danmark, med dannebrogsfane og spyd. Det er rejst for 28 faldne og sårede nordmænd, svenskere og finner, der kom Danmark til undsætning i de slesvigske krige 1848-50 og 1864.

Danmarkssamfundet havde oprindelig anmodet om at få monumentet opsat på Pücklers Bastion på gl. Østervold (Østre Anlæg) til afsløring Valdemarsdag 1919. Denne plads blev dog i stedet bestemt for Danmarksmonumentet, som indtil 1922 havde stået foran Statens Museum for Kunst.

På soklen under figuren ses sammen med inskriptionen de tre landes våben: det norske (oprejst løve med hellebard), svenske (tre kroner) og finske (oprejst løve med sabler).

Fakta

Påskrift:
På soklens forside med indhugget, brunmalet skrift f.o.: "MINDE OM/FRIVILLIGE OG FALDNE/FOR DANMARK I 1848-50 OG 1864”; f.n.: "REJST VED GENFORENINGEN MED/SØNDERJYLLAND"; på forsiden af blokken t.v. navne og data på soldaterne fra 1848, på forsiden af blokken t.h. navne og data på soldaterne fra 1864. På blokken yderst t.v. f.o. med indhugget skrift: "REJST AF DANMARKSSAMFUNDET /ANNO MCMXX"

Ejer:
Københavns Kommune

Giver:
Danmarkssamfundet ved en landsindsamling

Placering

Adresse:
Møns Kontregarde, Smedelinien, Kastellet

Litteratur

Anbefalet litteratur:
H.A. Hanson: For Nordens Frihed. Svenskerne, Nordmændene og Finnerne i vore sønderjyske Krige, u.st. 1979 (1919). Ellinor Wesche: Friluftskunsten i København, København 1932, 34. Herluf Krabbe: Kastellet gennem 300 år, København 1964, 47, 50. Monumenter Mindesmærker og Statuer i København Frederiksberg og Gjentofte, København 1944, 24. Hovedstadens monumenter mindetavler museer. En vejviser, København 1962, 52. Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker, København 1974, 176. [E. Ørnstedt:] Det glemte, men genopdagede monument, Forsvars Broderen, 108. årg., nr. 4, sept.-okt. 1989, 4-5.

Vi har flere litteraturhenvisninger om dette monument, kontakt os hvis du er interesseret