Monumenter og kunst i byen

Forside

Monumenter og kunst i byen

Søfartsmonumentet

Søfartsmonumentet

Kunstner(e): Svend Rathsack og Ivar Bentsen

Datering: 1928

Type: Statue, Figurrelieffer

Materialer: Bronze, travertin

Mål: Bronzestatuen ca. 400 cm. Soklen ca. 180 cm. Reliefsiderne ca. 300 cm

Billeder

Beskrivelse

Søfartsmonumentet er et mindesmærke for de danske søfolk, der under 1. Verdenskrig 1914-18 ”mistede Livet under Udførelsen af deres farefulde Pligt at vedligeholde de nødvendigste Tilførsler til Landet”.

De reliefsmykkede sider danner en rombeformet platform, hvor der står en statue af Mindet, formet over den berømte antikke statue Nike fra Samothrake. På dennes sokkel står de sunkne skibes navne og navnene på de omkomne, i alt 648 sømænd og 101 danske handelsskibe.

Reliefferne viser et dramatisk skibsforlis efter sammenstødet med en sømine. Styrmanden ses ved roret på det sønderskudte skib, hvorfra søfolkene kaster sig over bord. De forliste søfolk bjerges fra det synkende skib over i et andet.

På v. bagside ses krigsguden Mars med sværdet. Han peger mod en ørn, som angriber en måge som sindbillede på krigsherrernes overgreb på den mindre nation. På h. bagside ses handels- og søfartsguden Merkur med vinget hjelm og slangestav, hvormed han peger mod tre duer. Desuden er der en fremstilling af en faderløs familie.

Monumentets stendele blev nyhugget i italiensk travertin i 2011.

Fakta

Ejer:
Københavns Kommune

Giver:
Dansk Dampskibsrederiforening og Københavns Kommune

Forarbejder:
Skitsebogsblade af relieffer fra templet i Borobudur på Java. 1921. Statens Museum for Kunst, Den Kongelige Kobberstiksamling, Td. 793, lille:
24. Stående kvinde. Blyant på papir (skitsebogsblad). 167 x 96 mm. (1921). Bet. f.n.t.h.: ”9/4”
25. Slave med parasol. Blyant på papir (skitsebogsblad). 167 x 96 mm. (1921). Bet. f.n.t.v.: ”10/4”; f.n.t.h.: ”Slave med Parasol”
26. To figurer. Blyant på papir (skitsebogsblad). 167 x 96 mm. (1921)
27. Gruppe med fire siddende figurer med korslagte arme; bag dem tre stående figurer. Blyant på papir (skitsebogsblad). 167 x 96 mm. (1921)
28. Svævende kvinder. Blyant på papir (skitsebogsblad). 167 x 96 mm. (1921). Bet. f.o.: ”Svævende Kvinder”
Blad med udkast på for- og bagside. Blyant på papir. 218 x 435 mm. Statens Museum for Kunst, Den Kongelige Kobberstiksamling, inv.nr. 14696, Td. 794,13.
Første udkast. Mand der kaster en redningskrans. 1924. Statuette. Betegnet: ”SR [monogram] –24”. Gips. 23,5 x 21 x 16 cm. Statens Museum for Kunst, Inv.nr. KMS6030. Gengivet i Skønvirke, X, 1924, p. 146.
Det modellerede konkurrenceudkast, indleveret den 26. september 1924. 1924. Gengivet i Architecten, XXVI, 1924, p. 223.
Tegnet udkast, fremsendt til Magistraten den 21. oktober 1924. 1924. Stadsarkitektens Arkiv.
Ivar Bentsen: Tegning af monumentet og det omgivende terræn. 1924.
Ivar Bentsen: Tre tegninger fremsendt til Magistraten den 18. maj 1925. 1925. Stadsarkitektens Arkiv?
Model. Gips. Tidl. Dansk Dampskibsrederiforening.
Mandshoved, af første skitse til Søfartsmonumentet. Bronze. H. 14 cm. Rathsacks mindeudstilling, Den Frie, 1942, kat.nr. 60.
Forarbejde til Victoria holdende en griffel i h. hånd, i 1/15 størrelse. Rathsacks mindeudstilling, Den Frie, 1942, kat.nr. 64.
Føste skitse til englen. Plastelina. H. 23, 5 cm. (1924-25). Rathsacks mindeudstilling, Den Frie, 1942, kat.nr. 65
Skitse til englen. Gips. H. 57,5 cm (Ca. 1925). Rathsacks mindeudstilling, Den Frie, 1942, kat.nr. 66. Tidligere Christiansborg Slot, reg.nr. 444.
Lidt større udkast (1/7 størrelse) til Victoria, holdende krans. Rathsacks mindeudstilling, Den Frie, 1942, kat.nr. 67.
Kvindehoved (Victoria). Gipsbuste. Originalmodel (resten destrueret). 75 x 45 x 77 cm. Tidligere skulptursamlingen på Christiansborg Slot, reg.nr. 413 (nu Grønbæks Samling). Gave til KØS, Museum for kunst i det offentlige rum, Køge, 1998. Inv.nr. 189-002. Rathsacks mindeudstilling, Den Frie, 1942, kat.nr. 68. Udst. Oslo
Stående kvinde med krans og vinger (Victoria). Gips. H. 105 x 68 x 108,5. Tidligere skulptursamlingen på Christiansborg, reg.nr. 414 (nu Grønbæks Samling). Gave til KØS, Museum for kunst i det offentlige rum, 1998. Inv.nr. 189-001.

Placering

Adresse:
Langelinie ved Den gamle Lystbådehavns inderste kaj

Litteratur

Anbefalet litteratur:
Konkurrencer i: Architekten, XXVI, København 1924, 193-94. Monumentet for vore krigsforliste Søfolk i: Architekten, XXVI, København 1924, 221-228. Johannes Kragh: Konkurrencen om Sømandsmindesmærket. Oktober 1923-April 1924, April-Juli 1924, August-Oktober 1924 i: Skønvirke, X, 1924, 145-59. Ellinor Wesche: Friluftskunsten i København, København 1932, 33. Leo Swane: Svend Rathsack, Vor Tids Kunst 17, København 1934, 14-16, 38, 40-41. Eilert Maegaard & Jens Vestberg: Dansk Dampskibsrederforening 1884-1934, 192-98, 293ff. Monumenter Mindesmærker og Statuer i København Frederiksberg og Gjentofte, København 1944, 20. Erik Zahle: Svend Rathsack II: 1920-1941, Kunstmuseets Aarsskrift, 1944-45, 5, 12-26, 61-62. Hovedstadens monumenter mindetavler museer. En vejviser, København 1962, 39. Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker, København 1974, 124. Henrik Bramsen i: Dansk Kunsthistorie, 5, København 1975, 122-23. Erik Wassard i: København før og nu – og aldrig. En billedkavalkade om København inden for voldene og søerne, red. Bo Bramsen, Bind 10: Nørrevold, Østervold og Kastellet, København 1990, 520-21, 523. Hanne Abildgaard i: Dansk skulptur i 125 år, red. Jens Erik Sørensen, København 1996, 136-37. Anne Højer Petersen: Skulptur i København – 40 udvalgte værker, København 1996, nr. 17. Peter Bak Rasmussen & Jens Peter Munk: Skulpturer i København, København 1999, 146-47. Jens Peter Munk: Bronze & granit. Monumenter i Københavns Kommune, København 2005, 11, 19, 109-14. Jens Peter Munk: Hafnia Metropolis - en stad vid vattnet. Identitet och självförståelse speglade av monument i: Minnesmärken. Att tolka det förflutna och besvärja framtiden, Stockholm 2007, 250, 254. Inge Adriansen: Erindringssteder i Danmark. Monumenter, mindesmærker og mødesteder, København 2010, 108. Jens Peter Munk: "At gøre sin Pligt, om saa Døden træder i Vejen". Søfartsmonumentet på Langelinie i: Hansels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 2011, Helsingør 2011, 7-42.

Vi har flere litteraturhenvisninger om dette monument, kontakt os hvis du er interesseret