Monumenter og kunst i byen

Forside

Monumenter og kunst i byen

Genforeningsmonumentet

Genforeningsmonumentet

Kunstner(e): Axel Poulsen og Holger Jacobsen

Datering: 1929

Type: Figurgruppe

Materialer: Bronze, neksøsandsten, kalksten, fransk travertin

Mål: Hovedfiguren ca. 800 x 555 x 318 cm. Selve gruppen ca. 550 cm. Pillerne ca. 475 x 365 x 180 cm

Billeder

Beskrivelse

Genforeningsmonumentet blev rejst til minde om Sønderjyllands genforening med moderlandet den 15. juni 1920. Skulpturen forestiller en moderskikkelse, der tager et nøgent pigebarn til sit bryst og beskyttende lægger et sjal om hende. Gruppen skal udtrykke det danske folks lykke og tryghed ved genforeningen. Dette symboliseres ved moderen, der tager sin genfundne datter ind til sig. Gruppen er næsten en illustration af Henrik Pontoppidans digt fra 1918: "Det lyder som et Eventyr/Et Sagn fra gamle Dage:/En røvet Datter, dybt begrædt/Er kommen frelst tilbage!".

Pladsen er indrammet af to lave rampemure i fransk travertin, som afsluttes ind mod pladsen med firkantede kalkstenspiller med en muslingeskal i bronze for oven. Pillernes forsider er udformet som doriske halvsøjler. Fra haner udformet som akantusblade løb der oprindelig en vandstråle ned i et lille bassin.

Allerede i 1925 udskrev kommunen en skitsekonkurrence om et genforeningsmonument, hvor flere mulige opstillingssteder var angivet. Der indkom 112 projekter, hvoraf 10 blev præmieret.

Fakta

Påskrift:
På sandstenssoklens forside med indhugget skrift: "TIL MINDE OM/SÖNDERJYLLANDS/GENFORENING MED/MODERLANDET/ 1920"; på sandstenssoklens bagside med indhugget skrift: "SKÆNKET STADEN/KÖBENHAVN/AFCARLSBERGFONDET/1930"

Bronzestøber:
Lauritz Rasmussen

Ejer:
Københavns Kommune

Giver:
Carlsbergfondet

Placering

Adresse:
Fælledparkens hovedindgang ved Trianglen

Litteratur

Anbefalet litteratur:
Ellinor Wesche: Friluftskunsten i København, København 1932, 60. Andreas Harsfeldt: Københavns Idrætspark 1911 - 7. Marts - 1936, København 1936, 100. Johannes Vejlager: Genforeningsmindesmærkernes Historie, Kolding 1939, 39-44. Monumenter Mindesmærker og Statuer i København Frederiksberg og Gjentofte, København 1944, 27. Frithiof Brandt: Axel Poulsen, København 1947, 23-29. Hovedstadens monumenter mindetavler museer. En vejviser, København 1962, 61. Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker, København 1974, 204-05. Inge Adriansen: Nationale symboler i Det Danske Rige 1830-2000. Bind II: Fra undersåtter til nation, København 2003, 469-70. Inge Adriansen: Erindringssteder i Danmark. Monumenter, mindesmærker og mødesteder, København 2010, 179-80. Anne Christiansen: Anne Marie Carl Nielsen født Brodersen, Odense 2013, 285-86.

Vi har flere litteraturhenvisninger om dette monument, kontakt os hvis du er interesseret