Monumenter og kunst i byen

Forside

Monumenter og kunst i byen

Dragespringvandet

Dragespringvandet

Kunstner(e): Joakim Skovgaard og Thorvald Bindesbøll

Datering: 1889-1923

Type: Springvand, Dyregruppe

Materialer: Bronze, granit

Mål: Højde 700 cm. Dragerne ca. 167 cm. Diameter ca. 310 cm

Billeder

Beskrivelse

Dragespringvandet blev udført efter udkast i 1889 og var oprindelig tiltænkt Amagertorv. I 1904 blev der opstillet en bronzekumme med dekoration inspireret af oldgræsk ornamentik. På kummens kant anbragtes de tre vandspyende drager, lidt større end skitseret i projektet fra 1889. Kummen blev hurtigt døbt "spyttebakken".

I 1908 blev springvandet omgivet af et lavt, ydre
bassin med granitkant efter tegning af Skovgaard og Bindesbøll, men først i 1923 stod Dragespringvandet helt færdigt med en tyr i kamp med en drage. For ikke at klemme denne midtergruppe gjorde man de tre drager på kummekanten lidt mindre, og dermed i overensstemmelse med det oprindelige projekt. De store drager er i dag anbragt på balustraden foran Rådhuset. Samtidig blev det ydre bassins granitkant smykket med seks frugtkurve af bronze anbragt på hver anden af de tolv stenkonsoller. Denne nye udgave af springvandet sprang første gang den 4. juni 1923.

Vestre Boulevard blev i 1954 udvidet og ændrede samtidig navn til H.C. Andersens Boulevard. Hele springvandet blev flyttet 25 m ind på pladsen og det ydre granitbassin med bronzekurve blev fjernet. Det blev i 1973 opstillet på Brønshøj Torv, men atter nedtaget i 2001.

Fakta

Påskrift:
I den ydre bronzekumme mod Rådhuset med reliefskrift: "TILVEIEBRAGT FOR/OVERSKVDET VED RÅDHVS-/VDSTILLINGEN AF/DANSK KUNST 1901:/ OVERDRAGET/BYEN 1904"

Bronzestøber:
På dyregruppens sokkel foran langs kanten: "LAURITZ RASMUSSEN 1923

Ejer:
Københavns Kommune

Giver:
Indtægter fra "Raadhusudstillingen af dansk Kunst indtil 1890" (1901), 32.000 kr. fra Eibeschütz Legat til Stadens Forskønnelse samt andre fonde

Forarbejder:
Model i ler udført på Lervarefabrikken i Utterslev.
Designmuseum Danmark, Thorvald Bindesbøll - Joakim Skovgaard, mappe 18-24:
Skovgaard: Skitse af stor drage. 1888. Inv.nr. 15.35.
Skovgaard: Grundplan af springvandskummen. Iinv.nr. 15.37.
Skitse af stort bassin med kurve. 1888. Inv.nr. 1539.
Opstalt af springvandskummen med drager. Blyant på papir. 1903. Bet. f.o.t.h.: "nederste Partie [] ændret til []/TB 29 Mai 1903".
Bindesbølls skitse til midtgruppens fodstykke, 12.6.1905. Inv.nr. 1524.
Bindesbølls bassinplan og opstalt af blomsterkurve, 1.7.1906. Inv.nr. 1521A.
Bindesbøll: Udkast (drager bærer en kumme). 1900. Københavns Museum
Bindesbøll: Udkast til 1. dragespringvand. 1901. Københavns Museum
To udkast til forskellige versioner og akvarel. 1901. Københavns Museum.
Blymodel af gamle malertuber. Privateje
Udkast. 1889. Tegning. 72,5 x 86,5 cm. Statens Museum for Kunst, deponeret i Designmuseum Danmark.

Placering

Adresse:
Rådhuspladsen

Litteratur

Anbefalet litteratur:
Ellinor Wesche: Friluftskunsten i København, København 1932, 15-16. Karl Madsen: Thorvald Bindesbøll, København 1943, 61-65, 69. Monumenter Mindesmærker og Statuer i København Frederiksberg og Gjentofte, København 1944, 22-23. Stadens Kunst. Københavns Kommunes Kulturfonds virke 1897-1947, København 1950, 149-52. Hovedstadens monumenter mindetavler museer. En vejviser, København 1962, 49. Dansk Kunsthistorie, Knud Voss: Friluftsstudie og virkelighedsskildring 1850-1900, København 1974, 399, 402-03. Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker, København 1974, 160-61. Tove Jørgensen: I de tre dragers tegn i: Museet på Koldinghus. Årbog 1988-89, 67-78. København før og nu – og aldrig. En billedkavalkade om København inden for voldene og søerne, red. Bo Bramsen, Bind 9: Caspar Jørgensen: Vestervold falder, København 1990, 197. Torben Wilhelmsen: Monumenter i København, Holte 1996, 28-31. Henrik Wivel: Dragespringvandet. Skønvirketidens dekorative vandkunst på Rådhuspladsen i København, Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, København 1998. Peter Bak Rasmussen og Jens Peter Munk: Skulpturer i København, København 1999, 106-07. Jens Peter Munk: Bronze & granit. Monumenter i Københavns Kommune, København 2005, 140-41

Vi har flere litteraturhenvisninger om dette monument, kontakt os hvis du er interesseret