Monumenter og kunst i byen

Forside

Monumenter og kunst i byen

Mindesmærke for politikeren Ove Rode (1867-1933)

Mindesmærke for politikeren Ove Rode (1867-1933)

Kunstner(e): Adam Fischer

Datering: 1936-38

Type: Statue

Materialer: Euville-kalksten

Mål: Ca. 450 x 261 x 281 cm

Billeder

Beskrivelse

Statuen viser en kvinde med et barn på armen. I en kurv bærer hun blomster, grøntsager og en mælkeflaske. På jorden under hende ligger et kornneg. Dette refererer til, at Rode under 1. Verdenskrig stod for landets forsyningspolitik og fik gennemført maksimalpriser for fødevarer. Relieffet på soklens forside viser Ove Rode som politisk agitator på en talerstol mellem to træer. En tilskuerskare har samlet sig foran ham. Rode var medstifter af Radikale Venstre 1905, folketingsmand 1909-27, og indenrigsminister 1913-20, 1927-33 var han chefredaktør på Politiken. Fhv. statsminister Zahle holdt talen ved monumentets afsløring den 19. oktober 1938, og Rodes grundlovssang "Danmarks dag velkommen" blev sunget.

Fakta

Påskrift:
På soklens forside under relieffet i reliefskrift "1867 OVE RODE 1933/MILD MED MYNDIG MALM HANS STEMME LØD/I EN SVÆRDTID GAV HAN DANMARK BRØD/ FOLKETS LUNE, TANKENS KLARE ILD/SMELTED SAMMEN I HANS VÆSENS SPIL"

Ejer:
Københavns Kommune

Giver:
En komité

Forarbejder:
Udkast i gips. (1936). H. 76 cm

Placering

Adresse:
Ove Rodes Plads

Litteratur

Anbefalet litteratur:
Haavard Rostrup: Billedhuggeren Adam Fischer i: Nyt Tidsskrift for Kunstindustri, April 1937, Nr. 4, 64. Monumenter Mindesmærker og Statuer i København Frederiksberg og Gjentofte, København 1944, 21. Hovedstadens monumenter mindetavler museer. En vejviser, København 1962, 45. Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker, København 1974, 147-48. Hans Helge Madsen: København før og nu – og aldrig. En billedkavalkade om København inden for voldene og søerne, Bind 13: Østerbro, København 1993, 227. Anne Højer Petersen: Skulptur i København – 40 udvalgte værker, København 1996, nr. 32. Pia Kirstine Münster: Dansk Billedhuggersamfunds 100 års jubilæum i: Dansk Billehuggersamfund. 100 års jubilæumsudstilling, Rundetårn 2005, 9. Inge Adriansen: Erindringssteder i Danmark. Monumenter, mindesmærker og mødesteder, København 2010, 244, 265.

Vi har flere litteraturhenvisninger om dette monument, kontakt os hvis du er interesseret