Monumenter og kunst i byen

Forside

Monumenter og kunst i byen

Fiskerkone

Fiskerkone

Kunstner(e): Charles Svejstrup Madsen

Datering: 1939

Type: Statue

Materialer: Granit

Mål: Ca. 187 x 80 x 80 cm

Billeder

Beskrivelse

Skulpturen forestiller en af de skovserkoner, dvs. fiskerkoner fra Skovhoved, der før i tiden solgte fisk på dette sted. Nu er der kun en enkelt tilbage. Statuen blev opstillet den 12. november 1940.

"Ærbødigst" gjorde følgende vers i Berlingske Tidende under titlen "Forandring fryder":

"Kunsten skal bringes
ud til Folket.
Det er et Program,
der bl’r saadan fortolket,
at Statuer opstillet
blir i Masser
paa alle Plæner
og aabne Pladser.
En Fiskerkone
Paa seks Tusind Kilo,
altsaa ingen udpræget
Venus fra Milo,
for Eftertiden
beundres kan
paa Fisketorvet
ved Gammel Strand.
Hun har været kostbar,
saadan rent pengelig,
til Gengæld er Konen
uforgængelig.
Folk dør, Fisk dør,
men Konen bestaar,
hun kan magelig holde
I hundrede Aar.
Og skønt hun egentlig
ikke er daarlig,
ved Synet tænker
man uvilkaarlig.
Man kunne slippe
for at betale
det meget kostbare
Materiale,
og det vilde glæde
mange maaske,
hvis Statuerne
blev lavet af Sne.
Derved vilde Byen
slet ikke tabe.
Lidt Variation
det vilde jo skabe,
og Kunstnerne fik
noget mer’ at bestille,
hvad der jo ogsaa
en Rolle kan spille.
Om Vint’ren naar hele
Naturen sover,
saa havde vi Kunsten
at glæde os over.
Om Sommeren har vi
de grønne Træer,
saa behøver vi ingen
Kunstværker her."

Fakta

Påskrift:
I soklens v. side f.o.t.v. med indhugget skrift: "CH: SVEJSTRUP-M/1940"

Ejer:
Københavns Kommune

Giver:
Fonden for kunstneriske Formåls Fremme

Placering

Adresse:
Gammel Strand

Litteratur

Anbefalet litteratur:
Monumenter Mindesmærker og Statuer i København Frederiksberg og Gjentofte, København 1944, 12. Stadens kunst. Københavns Kommunes Kunstfonds virke 1897-1947, red. Sigurd Thomsen, København 1950, 189. Hovedstadens monumenter mindetavler museer. En vejviser, København 1962, 24. Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker, København 1974, 71. Jan Møller i: København før og nu – og aldrig. En billedkavalkade om København inden for voldene og søerne, red. Bo Bramsen, Bind 3: Strøget og Gammel Strand, København 1988, 371-72. Peter Bak Rasmussen & Jens Peter Munk: Skulpturer i København. 1999, 164-65. Jens Peter Munk: Bronze & granit. Monumenter i Københavns Kommune, København 2005, 60-61. Jens Peter Munk: Hafnia Metropolis - en stad vid vattnet. Identitet och självförståelse speglade av monument i: Minnesmärken. Att tolka det förflutna och besvärja framtiden, Stockholm 2007, 252-53. Peter Olesen viser rundt til sine 25 yndlingssteder i København, København 2008, 13.

Vi har flere litteraturhenvisninger om dette monument, kontakt os hvis du er interesseret