Monumenter og kunst i byen

Forside

Monumenter og kunst i byen

Modstandsbevægelsens faldne

Modstandsbevægelsens faldne

Kunstner(e): Morten Nielsen

Datering: 1945-49

Type: Mindesmærke, Figurgruppe

Materialer: Bornholmsk granit

Mål: Ca. 470 x 210 x 185 cm

Billeder

Beskrivelse

Figurgruppen er sammensat af to nøgne, unge mænd. Den ene står med sværd i den ene hånd og rækker en falden den anden. Som helhed udtrykker gruppen kammeratskabsfølelse og kampvilje. Digtet på soklens forside er skrevet af Otto Gelsted (1888-1968).

Mindesmærket og de faldne i modstandsbevægelsen på Amager (AMPA), blev afsløret den 5. maj 1949.

Fakta

Påskrift:
På granitsoklens bagside f.n. med indhugget skrift: "MORTEN NIELSEN 1945-49", På soklens forside med indhugget skrift: "DU VANDRER DER STANDSER/PÅ DENNE PLET,/SKAL MINDES DEM,/ DER GAV DERES LIV FOR/FRIHED OG RET/OG VORT FÆLLESHJEM,/OG NÅR DU ATTER MED/TRAVLHED GÅR/TIL DIN DAGLIGE DONT,/SKAL DU HUSKE PÅ, AT DU/STADIG STÅR/I EN FRIHEDSFRONT/REJST AF MODSTANDSBEVÆGELSEN/PÅ AMAGER TIL MINDE OM FALDNE/KAMMERATER."; på de andre tre sider er indhugget 76 navne på mænd og kvinder fra Amager, der gav deres liv i kampen mod den tyske besættelsesmagt under 2. verdenskrig, v. side faldne i 1944, bagsiden faldne i 1943-45 og h. side faldne i 1945; på soklens bagside f.o. med indhugget skrift: "I DERES FALD/VAR SEJR"

Ejer:
Københavns Kommune

Giver:
Modstandsbevægelsen på Amager

Placering

Adresse:
Christmas Møllers Plads, anlægget ved Stadsgraven

Litteratur

Anbefalet litteratur:
Hovedstadens monumenter mindetavler museer. En vejviser, København 1962, 15. Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker, København 1974, 43. Anders Bjørnvad: Krigens Monumenter 1940-1945, Odense 1999, 97, 98, 207-09

Vi har flere litteraturhenvisninger om dette monument, kontakt os hvis du er interesseret