Header menu

Annonceringsportal

Forside

Landzonetilladelse

Officiel titel Landzonetilladelse af 3. februar 2023
Bydele Amager Vest
Emneord Landzonetilladelse
Introtekst Teknik- og Miljøforvaltningen, Område for Bygninger har den 3. februar 2023 givet landzonetilladelse til byggeri i have 30 S på adressen Kardinalgangen 3 i H/F Prøvestenen.
Beskrivelse Tilladelsen omfatter opførelse af en tilbygning på ca. 7 m2 og bibeholdelse af eksisterende skurbebyggelse på ca. 12 m2.

Tilladelse vedrører kun forholdet til landzonebestemmelserne i planlovens kapitel 7.
AfgørelserLandzonetilladelse af 03-02-2023
Publiceret 2023-02-03 13:21:00
Publiceret indtil 2023-03-03
Sgsnr. 2021-0193486
Ansvarlig Teknik- og Miljøforvaltningen, Område for Bygninger, Byggesager Syd, Jan Pedersen.