Header menu

Annonceringsportal

Forside

Annonceringsportal


Annonceringer fra Amager Vest

Annonceres fra 14-09-2023 indtil 14-09-2024
Afgørelse om, at behandlingsanlæg beliggende b-vej 4, Prøvestenen, 2300 Kbh. S. ikke er VVM-pligtigt

Forvaltningen har den 3. maj 2023 modtaget en VVM-ansøgning fra RGS Nordic A/S om reetablering og genåbning af behandlingsanlæg beliggende b-vej, matrikel nr. 484 og 483, Amagerbros Kvarter, Prøvestenen, 2300 Kbh. S. Forvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at den samlede påvirkning af anlægget ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt.

Læs mere om Afgørelse om, at behandlingsanlæg beliggende b-vej 4, Prøvestenen, 2300 Kbh. S. ikke er VVM-pligtigt


Annonceres fra 15-12-2023 indtil 01-04-2025
Annoncering af Københavns Kommunes Borgerrepræsentations beslutning om at udvide miljøzonen pr. 1. marts 2025

Borgerrepræsentationen har den 30. november 2023 besluttet at udvide miljøzonen i Københavns Kommune med virkning fra 1. marts 2025

Læs mere om Annoncering af Københavns Kommunes Borgerrepræsentations beslutning om at udvide miljøzonen pr. 1. marts 2025


Annonceres fra 06-03-2024 indtil 06-03-2025
Afgørelse om, at styret underboring ved Sluseholmen, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.

Afgørelse om, at styret underboring ved Sluseholmen, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.

Læs mere om Afgørelse om, at styret underboring ved Sluseholmen, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.


Annonceres fra 05-04-2024 indtil 03-05-2024
§19-tilladelse til anvendelse af Hydraul-EZ® og REL-PAC® ved udførelse af styret underboring Vejlands Al-lé

HOFOR har ansøgt om tilladelse til brug af produkterne HYDRAUL-EZ®, REL-PAC® ved udførelse af en styret under-boring under Vejlands Allé i forbindelse med etablering af en regnvands-, spildevands-, og vandledning, der skal forbindes med Fælledbys eksisterende ledningsnetværk.

Læs mere om §19-tilladelse til anvendelse af Hydraul-EZ® og REL-PAC® ved udførelse af styret underboring Vejlands Al-lé


Annonceres fra 08-04-2024 indtil 06-05-2024
Afgørelse om at etablering og drift af kunstgræsbane beliggende Sundby Idrætsanlæg ikke er VVM-pligtig

Virksomheder og VVM har den 6. februar 2024 modtaget en VVM ansøgning fra Økonomiforvaltningen, Byggeri København for etablering og drift af en kunstgræsbane på Sundby Idrætspark beliggende Englandsvej 61, 2300 København S, matrikel nr. 1100, Sundbyvester, København. Placering af banen fremgår af ansøgningsmaterialet. Virksomheder og VVM vurderer, at den samlede påvirkning fra anlægget ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse.

Læs mere om Afgørelse om at etablering og drift af kunstgræsbane beliggende Sundby Idrætsanlæg ikke er VVM-pligtig


Annonceres fra 09-04-2024 indtil 07-05-2024
Tilladelse til tilslutning og nedsivning af overfladevand fra en kunstgræsbane på Sundby Idrætsanlæg

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, meddeler tilladelse til nedsivning, og tilslutning til kloak, af overfladevand fra en kunstgræsbane.

Læs mere om Tilladelse til tilslutning og nedsivning af overfladevand fra en kunstgræsbane på Sundby Idrætsanlæg