Header menu

Annonceringsportal

Forside

Annonceringsportal


Annonceringer fra Amager Vest

Annonceres fra 16-12-2022 indtil 01-01-2024
Miljøzone - Forbud mod dieseldrevne personbiler uden partikelfilter fra 1. oktober 2023.

Borgerrepræsentationen har den 15. december 2022 truffet afgørelse om, at også dieseldrevne personbiler skal have partikelfilter for at køre i Miljøzonen fra 1. oktober 2023.

Læs mere om Miljøzone - Forbud mod dieseldrevne personbiler uden partikelfilter fra 1. oktober 2023.


Annonceres fra 06-09-2023 indtil 04-10-2023
Tilladelse til udførelse af 12 A-boringer til forundersøgelser

Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til udførelse af 12 A-boringer efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven (LBK 5 af 03/01-2023). Metroselskabet I/S har d. 20/07-2023 ansøgt om udførelse af 12 A-boringer på diverse lokationer i København /1/. Formålet er at undersøge jordbunds- og grundvandsforhold forud for fremtidig etablering af ny M5 metrolinje. Boringerne ønskes udført i perioden september-november 2023. Boringerne forventes anvendt i op til tre år efter udførelse og sløjfes efter ophørt brug.

Læs mere om Tilladelse til udførelse af 12 A-boringer til forundersøgelser


Annonceres fra 12-09-2023 indtil 13-10-2023
Landzonetilladelse til opførelse af skur

Landzonetilladelsen omfatter opførelse af et nyt skur på 9,6 m2

Læs mere om Landzonetilladelse til opførelse af skur


Annonceres fra 12-09-2023 indtil 11-10-2023
Landzonetilladelse til opførelse af kolonihavehus

Landzonetilladelsen til opførelse af kolonihavehus i HF Sønderbro på adressen Bonderosestien 254B

Læs mere om Landzonetilladelse til opførelse af kolonihavehus


Annonceres fra 22-09-2023 indtil 20-10-2023
Landzonetilladelse til etablering af støjdæmpning på adressen Selinevej 5

Område for Bygninger har modtaget en ansøgning om etablering af støjdæmpning på adressen Selinevej 5. Området ligger i landzone og anlægsarbejderne forudsætter derfor en landzonetilladelse.

Læs mere om Landzonetilladelse til etablering af støjdæmpning på adressen Selinevej 5


Annonceres fra 26-09-2023 indtil 24-10-2023
Tilladelse til udførelse af 8 A-boringer til forundersøgelser og pumpetest forud for fremtidig etablering af M5 metrolinje

Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til udførelse af 8 A-boringer samt indvinding af grundvand efter §§ 20 og 21 i vandforsyningsloven (LBK nr. 602 af 10/05-2022). Metroselskabet I/S har d. 20/07-2023 ansøgt om udførelse af 8 A-boringer på diverse lokationer i København /1/. Formålet er at undersøge jordbunds- og grundvandsforhold, bl.a. ved udførelse af pumpetest, forud for fremtidig etablering af en ny M5 metrolinje. Boringerne ønskes udført i perioden september-november 2023. Boringerne forventes anvendt i op til tre år efter udførelse og sløjfes efter ophørt brug.

Læs mere om Tilladelse til udførelse af 8 A-boringer til forundersøgelser og pumpetest forud for fremtidig etablering af M5 metrolinje


Annonceres fra 14-09-2023 indtil 14-09-2024
Afgørelse om, at behandlingsanlæg beliggende b-vej 4, Prøvestenen, 2300 Kbh. S. ikke er VVM-pligtigt

Forvaltningen har den 3. maj 2023 modtaget en VVM-ansøgning fra RGS Nordic A/S om reetablering og genåbning af behandlingsanlæg beliggende b-vej, matrikel nr. 484 og 483, Amagerbros Kvarter, Prøvestenen, 2300 Kbh. S. Forvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at den samlede påvirkning af anlægget ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt.

Læs mere om Afgørelse om, at behandlingsanlæg beliggende b-vej 4, Prøvestenen, 2300 Kbh. S. ikke er VVM-pligtigt


Annonceres fra 27-09-2023 indtil 24-10-2023
Tilladelse til udførelse af 14 A-boringer til forundersøgelser forud for fremtidig etablering af M5 metrolinje

Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til udførelse af 14 A-boringer efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven (LBK 5 af 03/01-2023). Metroselskabet I/S har d. 20/07-2023 ansøgt om udførelse af 14 A-boringer på diverse lokationer i København /1/. Formålet er at undersøge jordbunds- og grundvandsforhold forud for fremtidig etablering af ny M5 metrolinje. Boringerne ønskes udført i perioden september-november 2023. Boringerne forventes anvendt i op til tre år efter udførelse og sløjfes efter ophørt brug.

Læs mere om Tilladelse til udførelse af 14 A-boringer til forundersøgelser forud for fremtidig etablering af M5 metrolinje