Header menu

Annonceringsportal

Forside

Annonceringsportal


Annonceringer om Udledningstilladelse

Annonceres fra 01-07-2024 indtil 29-07-2024
Udledningstilladelse til Proviantmagasingraven

Tilladelse til udledning af tagvand- og overfladevand fra flere bygninger, p-pladser, samt grønne arealer og befæstede arealer på matr.nr. 592, Christianshavns Kvarter, til Proviantmagasingraven, Københavns Havn

Læs mere om Udledningstilladelse til Proviantmagasingraven


Annonceres fra 05-07-2024 indtil 02-08-2024
Forlængelse af midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra midlertidig skole på Enghave Brygge til Belvederekanalen, Københavns Havn (se tidligere tilladelse på sagsnr. 2018-0307105)

I henhold til miljøbeskyttelseslovens, jf. Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. marts 2023, § 28, stk. 1, meddeles hermed fornyet midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra Landvindingsgade 14, matr.nr. 1704, Udenbys Vester Kvarter, til Belvederekanalen, Københavns Havn.

Læs mere om Forlængelse af midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra midlertidig skole på Enghave Brygge til Belvederekanalen, Københavns Havn (se tidligere tilladelse på sagsnr. 2018-0307105)


Annonceres fra 11-07-2024 indtil 11-08-2024
Udledningstilladelse til midlertidig udledning af grundvand og byggegrubevand fra matrikel 2t, Frihavnskvarteret, København til Kronløbsbassinet, Københavns Havn

NSF IV Den-mark Advisory ApS c/o NREP A/S har, i forbindelse med etablering af bygning, fået tilladelse til udledning af 90.000 m3 grundvand og byggegrubevand til Kronløbsbassinet i Københavns Havn.

Læs mere om Udledningstilladelse til midlertidig udledning af grundvand og byggegrubevand fra matrikel 2t, Frihavnskvarteret, København til Kronløbsbassinet, Københavns Havn


Annonceres fra 11-07-2024 indtil 08-08-2024
Udledningstilladelse for oppumpet grundvand fra Havneholmen 2 til Tømmergraven

Teknik- og Miljøforvaltningen, Område for Miljø og Byliv, Vand og Natur meddeler hermed tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, til udledning af vand til kanal ved Tømmergraven i Københavns Havn i forbindelse med grundvandssænkning ved byggeri af CPH Pulse på Havneholmen 2

Læs mere om Udledningstilladelse for oppumpet grundvand fra Havneholmen 2 til Tømmergraven