Header menu

Annonceringsportal

Forside

Annonceringsportal

Vælg annonceringer efter emneord

Vælg annonceringer efter bydele

Abonnér på annonceringer

Vælg de bydele du ønsker at abonnere på.    Abonner

Nyeste annonceringer:

Her kan du læse de seneste afgørelser fra Teknik- og Miljøforvaltningen.


Tilladelse til mellemoplag af lettere forurenet jord på matr.nr. 696 Christianshavns Kvarter, Vindmøllevej 45, 2300 København S

Annonceres fra 01-12-2023 indtil 03-01-2024

Område for Miljø og Byliv har givet EMR, Murer & Entreprenør A/S tilladelse til midlertidigt oplag af lettere forurenet jord i forbindelse med arkæologiske undersøgelser på matr. 696 Christianshavns Kvarter, Vindmøllevej 45, 2300 København S.

Læs mere om Tilladelse til mellemoplag af lettere forurenet jord på matr.nr. 696 Christianshavns Kvarter, Vindmøllevej 45, 2300 København S


Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Sluseholmen 1, matr.nr. 463, 2450 København SV til kanal ved Fordgraven, Københavns Havn.

Annonceres fra 27-11-2023 indtil 27-12-2023

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, jf. Lovbekendtgørelse nr. 5 af 03/01/2023, meddeles hermed tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Sluseholmen 1, 2450 København SV, matr.nr. 463, Kongens Enghave, til kanal ved Fordgraven, Københavns Havn.

Læs mere om Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Sluseholmen 1, matr.nr. 463, 2450 København SV til kanal ved Fordgraven, Københavns Havn.


Tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 27 stk. 2 til at arbejde i havbunden i Frederiksholmsløbet og Teglholmskanalen.

Annonceres fra 23-11-2023 indtil 21-12-2023

WSP har på vegne af FB-gruppen A/S søgt om tilladelse til at grave i sedimentet i forbindelse med rammehindringer ved etablering af spuns i Frederiksholmsløbet og Teglholmskanalen

Læs mere om Tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 27 stk. 2 til at arbejde i havbunden i Frederiksholmsløbet og Teglholmskanalen.


Afgørelse om at oplag af NORM-affald beliggende Kraftværksvej 37, København S ikke er VVM-pligtigt

Annonceres fra 23-11-2023 indtil 21-12-2023

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 18. okt. 2023 modtaget en VVM ansøgning fra HOFOR Fjernvarme P/S om midlertidigt oplag af NORM affald beliggende Kraftværksvej 37, København S, matrikel nr. 553, 554 Amagerbros Kvarter, København. Ansøgningen er indsendt iht. miljøvurderingsloven bilag 2 punkt 3h) Anlæg til oparbejdning og deponering af radioaktivt affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at den midlertidige opbevaring ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er VVM-pligtigt.

Læs mere om Afgørelse om at oplag af NORM-affald beliggende Kraftværksvej 37, København S ikke er VVM-pligtigt


§19 kemi Moseskellet/Rismosevej til brug af HY-DRAUL-EZ, REL-PAC, og Drill-Terge ved udførelse af styret underboring

Annonceres fra 21-11-2023 indtil 20-12-2023

HOFOR har ansøgt om tilladelse til brug af produkterne HYDRAUL-EZ, REL-PAC, og Drill-Terge til brug ved udførelse af en styret underboring i forbindelse med ?Rørmosesvejs vandledningsrenoveringsprojekt?, hvor der renoveres en vandledning under Moseskellet og Rismosevej i en længde på ca. 175 m.

Læs mere om §19 kemi Moseskellet/Rismosevej til brug af HY-DRAUL-EZ, REL-PAC, og Drill-Terge ved udførelse af styret underboring


Ny annoncering§19 tilladelse til anvendelse af Bascement CEM II/A-LL 42,5, SIKA ViscoCrete 3020 WC og Bentonite SPV200 i forbindelse med contract og rock grouting til spuns-vægge

Annonceres fra 17-11-2023 indtil 18-12-2023

Vejdirektoratet står for etableringen af Nordhavnstunnelen mellem Nordhavnsvej og Ydre Nordhavn ved Kattegatvej. Tunnelen skal være 1,4 km lang.

Læs mere om Ny annoncering§19 tilladelse til anvendelse af Bascement CEM II/A-LL 42,5, SIKA ViscoCrete 3020 WC og Bentonite SPV200 i forbindelse med contract og rock grouting til spuns-vægge


Tilladelse efter MBL §27, stk. 2, i forbindelse med etablering af stenrev ved Metroplis, Københavns Havn

Annonceres fra 17-11-2023 indtil 15-12-2023

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023, § 27, stk. 2, meddeles hermed tilladelse til at påvirke forurenet sediment i forbindelse med etablering af stenrev nord for Metropolis-bygningen i Sydhavnen i Københavns Havn.

Læs mere om Tilladelse efter MBL §27, stk. 2, i forbindelse med etablering af stenrev ved Metroplis, Københavns Havn


Tidsbegrænset udledningstilladelse for grundvand fra matr.nr. 454b, 482, 566a og 566b Kongens Enghave, København til Kalveboderne og Fiskerhavn via UK13, KB-U15 og KB- U14

Annonceres fra 14-11-2023 indtil 13-12-2023

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, jf. Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023, er der meddelt tidsbegrænset tilladelse til udledning af grundvand til regnvandsledninger med udløb via UK13 og to nye KB-U15 og KB-U14 fra Bådhavnsgade 53, matr.nr. 454b, 482, 566a og 566b Kongens Enghave, København til Kalveboderne og Fiskerhavnen, Københavns Havn.

Læs mere om Tidsbegrænset udledningstilladelse for grundvand fra matr.nr. 454b, 482, 566a og 566b Kongens Enghave, København til Kalveboderne og Fiskerhavn via UK13, KB-U15 og KB- U14


Tilladelse efter vandløbsloven

Annonceres fra 13-11-2023 indtil 12-12-2023

Københavns Kommune ved Park og Byrum ansøgt om tilladelse til underførsel af Harrestrup Å med et elkabel med styret underboring af vandløbet ved Damhusengen.

Læs mere om Tilladelse efter vandløbsloven


Afgørelse om at bassiner til spildevand på Levantkaj ikke er VVM-pligtigt

Annonceres fra 06-11-2023 indtil 04-12-2023

Teknik- og Miljøforvaltningen har d. 7. august 2023 modtaget en VVM ansøgning fra HOFOR A/S om bassiner til spildevand beliggende på matrikel 6, Frihavnskvarteret, København. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer at projektet ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er VVM-pligtigt.

Læs mere om Afgørelse om at bassiner til spildevand på Levantkaj ikke er VVM-pligtigt


VVM, screening, afgørelse af UNICEF-lagerbygning, Oceanvej, Nordhavn

Annonceres fra 03-11-2023 indtil 03-11-2024

Teknik- og Miljøforvaltningen har d. 26. juni modtaget en VVM-ansøgning fra By & Havn om en ny UNICEF-lagerbygning Nordhavn. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Læs mere om VVM, screening, afgørelse af UNICEF-lagerbygning, Oceanvej, Nordhavn


Annoncering af åstedsforretning for Valby Skybrudstunnel

Annonceres fra 16-10-2023 indtil 15-12-2023

Københavns Kommune har truffet principiel beslutning om igangsættelse af ekspropriationsprocedure til etablering af en skybrudstunnel med tilhørende skakte i Valby. Projektet igangsættes med afsæt i Projekttillæg 2021, Projekttillæg 2022 samt Projekttillæg 2023 til Spildevandsplan 2018 for Københavns Kommune.

Læs mere om Annoncering af åstedsforretning for Valby Skybrudstunnel


Afgørelse om, at behandlingsanlæg beliggende b-vej 4, Prøvestenen, 2300 Kbh. S. ikke er VVM-pligtigt

Annonceres fra 14-09-2023 indtil 14-09-2024

Forvaltningen har den 3. maj 2023 modtaget en VVM-ansøgning fra RGS Nordic A/S om reetablering og genåbning af behandlingsanlæg beliggende b-vej, matrikel nr. 484 og 483, Amagerbros Kvarter, Prøvestenen, 2300 Kbh. S. Forvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at den samlede påvirkning af anlægget ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt.

Læs mere om Afgørelse om, at behandlingsanlæg beliggende b-vej 4, Prøvestenen, 2300 Kbh. S. ikke er VVM-pligtigt


Påbud til LANDSHOLDET APS vedrørende Copenhagen Historic Grand Prix 2023

Annonceres fra 12-07-2023 indtil 12-08-2024

Påbud vedrørende afholdelse af Copenhagen Historic Grand Prix (CHGP) på dele af Hvidkildevej, Hulgårdsvej, Borups Allé samt Bellahøjvej og Frederikssundsvej. Arrangementet afholdes fredag d. 4. august, lørdag d. 5. august og søndag d. 6. august´2023. Påbuddet indeholder vilkår for løbsafvikling og krav til støjniveau.

Læs mere om Påbud til LANDSHOLDET APS vedrørende Copenhagen Historic Grand Prix 2023


VVM-screening, afgørelse om, at reinfiltrering af oppumpet vand fra Energicentral, Nordhavnen, ikke er VVM-pligtig

Annonceres fra 04-07-2023 indtil 19-06-2025

Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune, har den 21. februar 2023 modtaget en VVM-ansøgning fra COWI A/S, på vegne af By & Havn, om reinfiltrering af op til 330.000 m³ grundvand pr. år fra Energicentral i Nordhavnen. Projektets adresse er Oceankaj (matrikelnr. 6376, Udenbys Klædebo Kvarter), 2150 Nordhavnen. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i Miljøvurderingslovens bilag 6, at ændringerne ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er VVM-pligtigt. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i Miljøvurderingslovens bilag 6, at ændringerne ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er VVM-pligtigt.

Læs mere om VVM-screening, afgørelse om, at reinfiltrering af oppumpet vand fra Energicentral, Nordhavnen, ikke er VVM-pligtig


Miljøzone - Forbud mod dieseldrevne personbiler uden partikelfilter fra 1. oktober 2023.

Annonceres fra 16-12-2022 indtil 01-01-2024

Borgerrepræsentationen har den 15. december 2022 truffet afgørelse om, at også dieseldrevne personbiler skal have partikelfilter for at køre i Miljøzonen fra 1. oktober 2023.

Læs mere om Miljøzone - Forbud mod dieseldrevne personbiler uden partikelfilter fra 1. oktober 2023.