Header menu

Annonceringsportal

Forside

Annonceringsportal

Vælg annonceringer efter emneord

Vælg annonceringer efter bydele

Abonnér på annonceringer

Vælg de bydele du ønsker at abonnere på.    Abonner

Nyeste annonceringer:

Her kan du læse de seneste afgørelser fra Teknik- og Miljøforvaltningen.


Tilladelse til anvendelse af REL-PAC, Drill-terge og HYDRAUL-EZ til etablering af styrede underboring fra Lindevang Koblingsstation til Vigerslev Koblingsstation

Annonceres fra 26-05-2023 indtil 26-06-2023

Område for Miljø og Byliv har den 26. maj 2023 meddelt tilladelse til NCC A/S til brug af produkterne HYDRAUL-EZ, REL-PAC, og Drill-Terge til brug ved udførelse af en styret underboring fra 132 kV kabelanlæg HK13021 Lindevang Kbst. ? Vigerslev Kbst en længde på ca. 3,8 km

Læs mere om Tilladelse til anvendelse af REL-PAC, Drill-terge og HYDRAUL-EZ til etablering af styrede underboring fra Lindevang Koblingsstation til Vigerslev Koblingsstation


Afgørelse om vilkårsændring til infiltrationstilladelse for CRSH6 projektet

Annonceres fra 26-05-2023 indtil 23-06-2023

Område for Miljø og Byliv har truffet afgørelse efter § 20 i Miljøbeskyttelsesloven (LBK 3 af 5/1-2023) om vilkårsændringer i ?Infiltrationstilladelse? meddelt d. 19.august 2022. Metroselskabet I/S har på vegne af Per Aarsleff A/S den 16/5-2023 ansøgt om udførelse af to A-boringer på matr.nr. 7000m, Valby, København, at disse boringer erstatter GAB-PZ08 i moniteringsprogrammet for CRSH6 projektet. De nye boringer benævnes GAB-PZ08bis-1 og 2. Endelig er der 15/5-2023 ansøgt om forlængelse af tilladelse til at infiltrere grundvand.

Læs mere om Afgørelse om vilkårsændring til infiltrationstilladelse for CRSH6 projektet


Afgørelse om at etablering og drift af gaskedel og gasfakkel i tilknytning til Renseanlæg Damhusåen ikke er VVM-pligtigt

Annonceres fra 25-05-2023 indtil 22-06-2023

Virksomheder og VVM har den 27. marts 2023 modtaget en VVM-ansøgning fra Biofos A/S, om etablering og drift af anlæg til termisk hydrolyse, ny gaskedel og gasfakkel i tilknytning til renseanlæg Damhusåen beliggende Parkstien 10, 2450 København SV, Matr. 2650a, Vigerslev København. Virksomheder og VVM vurderer, at ændringerne ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er VVM-pligtigt.

Læs mere om Afgørelse om at etablering og drift af gaskedel og gasfakkel i tilknytning til Renseanlæg Damhusåen ikke er VVM-pligtigt


Tilladelse til udledning af overfladevand ved Sluseholmen 3 til Fordgraven

Annonceres fra 22-05-2023 indtil 19-06-2023

Artelia A/S har, på vegne af Arbejdernes Landsbank A/S, ansøgt om tilladelse til udledning af overfladevand fra Sluseholmen 3, 2450 København SV, matr. nr. 377a, Kongens Enghave, til Fordgraven, Københavns Havn, i forbindelse med et byggeri projekt.

Læs mere om Tilladelse til udledning af overfladevand ved Sluseholmen 3 til Fordgraven


Tilladelse til udførelse af 5 A-boringer på Wilders Plads 11, 1403 København K

Annonceres fra 19-05-2023 indtil 16-06-2023

Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til udførelse af 5 A-boringer efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven (LBK 5 af 3/1-2023). NIRAS A/S har på vegne af Wilders Plads Ejendomme A/S d. 4. april 2023 ansøgt om udførelse af 5 A-boringer på Wilders Plads 11, 1403 København K. Formålet er at udføre geo- og miljøtekniske undersøgelser forud for et boligbyggeri på grunden. Boringerne forventes udført i maj 2023, og sløjfes i november 2023.

Læs mere om Tilladelse til udførelse af 5 A-boringer på Wilders Plads 11, 1403 København K


Tilladelse til mellemoplag og genanvendelse af grus ved Nordhavns Plads på matr. nr. 2bi Frihavnskvarteret, Southamptongade 7, 2150 Nordhavn

Annonceres fra 16-05-2023 indtil 16-06-2023

Område for Miljø og Byliv har givet Jönsson Entreprise A/S tilladelse til at mellemoplagre og genanvende lettere forurenet grus i forbindelse etablering af pareringshus ved Nordhavns Plads på matr. nr. 2bi Frihavnskvarteret, Southamptongade 7, 2150 Nordhavn.

Læs mere om Tilladelse til mellemoplag og genanvendelse af grus ved Nordhavns Plads på matr. nr. 2bi Frihavnskvarteret, Southamptongade 7, 2150 Nordhavn


Tilladelse til udledning af overfladevand fra et mindre parkeringsareal for 7 biler ved ny Sluseholmen Skole

Annonceres fra 12-05-2023 indtil 09-06-2023

BAM Danmark A/S, har den 8. marts 2023 ansøgt om tilladelse til udledning af overfladevand til Københavns Havn i forbindelse med etablering af et nyt kys og kør-areal, samt et mindre parkeringsareal med plads til 7 biler.

Læs mere om Tilladelse til udledning af overfladevand fra et mindre parkeringsareal for 7 biler ved ny Sluseholmen Skole


Tilladelse til udførelse af 2 A-boringer ved rampen til Sydhavnsgadetunnellen, matr.nr. 1695a, Udenbys Vester Kvarter, 2450 København SV

Annonceres fra 12-05-2023 indtil 09-06-2023

Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til udførelse af 2 A-boringer efter § 21 i vandforsyningsloven (LBK nr. 602 af 10/05-2022). Rambøll har på vegne af Sund og Bælt Holding A/S den 23/3-2023 ansøgt om udførelse af 2 A-boringer ved rampen til Sydhavnsgadetunnellen på matr.nr. 1695a, Udenbys Vester Kvarter, 2450 København SV. Boringerne er permanente pejleboringer til monitering af grundvandsspejlet under rampen. De planlægges udført i juni-juli 2023, og da boringerne som udgangspunkt skal anvendes på en permanent basis, forventes det ikke, at de skal sløjfes.

Læs mere om Tilladelse til udførelse af 2 A-boringer ved rampen til Sydhavnsgadetunnellen, matr.nr. 1695a, Udenbys Vester Kvarter, 2450 København SV


Tilladelse til udførelse af A-boringer ved Mosesvinget 16, 34b og 91, 2400 Kbh NV

Annonceres fra 09-05-2023 indtil 06-06-2023

Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til udførelse af 3 A-boringer efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven (LBK 5 af 3/01-2023). HOFOR A/S har d. 31. marts 2023 ansøgt om udførelse af 3 A-boringer ved Mosesvinget 16, 34b og 91, matr.nr. 3415 og 3420, Brønshøj, København. Formålet er at udføre forundersøgelser i form af miljøtekniske analyser og pejling til et projekt om nedbringelse af overløb til Utterslev Mose.

Læs mere om Tilladelse til udførelse af A-boringer ved Mosesvinget 16, 34b og 91, 2400 Kbh NV


Afgørelse om at etablering af 11-mands kunstgræsbane beliggende i Kløvermarkens idrætsanlæg, Raffinaderivej 3, 2300 København ikke er VVM pligtigt

Annonceres fra 02-05-2023 indtil 30-05-2023

Virksomheder og VVM har den 8. februar 2023 modtaget en VVM-ansøgning fra Københavns Kommune, Byggeri København, om etablering og drift af en kunstgræsbane beliggende Kløvermarken Idrætsanlæg Raffinaderivej 3, 2300 København (Kløvermarken), Matr. 32 Amagerbros Kvarter, København.

Læs mere om Afgørelse om at etablering af 11-mands kunstgræsbane beliggende i Kløvermarkens idrætsanlæg, Raffinaderivej 3, 2300 København ikke er VVM pligtigt


Miljøzone - Forbud mod dieseldrevne personbiler uden partikelfilter fra 1. oktober 2023.

Annonceres fra 16-12-2022 indtil 01-01-2024

Borgerrepræsentationen har den 15. december 2022 truffet afgørelse om, at også dieseldrevne personbiler skal have partikelfilter for at køre i Miljøzonen fra 1. oktober 2023.

Læs mere om Miljøzone - Forbud mod dieseldrevne personbiler uden partikelfilter fra 1. oktober 2023.