Header menu

Annonceringsportal

Forside

Annonceringsportal

Vælg annonceringer efter emneord

Vælg annonceringer efter bydele

Abonnér på annonceringer

Vælg de bydele du ønsker at abonnere på.    Abonner

Nyeste annonceringer:

Her kan du læse de seneste afgørelser fra Teknik- og Miljøforvaltningen.


Tilladelse til genanvendelse af lettere forurenet jord på Tomsgårdsvej 70-110, 2400 København NV, matr. 1159, 1160 og 1161 Utterslev

Annonceres fra 07-05-2021 indtil 08-06-2021

Område for Miljø og Byliv, har givet Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold (Københavns Kommune) og HOFOR A/S tilladelse til at genanvende lettere forurenet jord i forbindelse med etablering af gårdanlæg.

Læs mere om Tilladelse til genanvendelse af lettere forurenet jord på Tomsgårdsvej 70-110, 2400 København NV, matr. 1159, 1160 og 1161 Utterslev


Tilladelse til mellemdeponering og genanvendelse af lettere forurenet jord på Jagtvej 169, Aldersrogade 1, 3 og 5, 2100 København Ø matr.nr. 3661, 4159 og 3615 Udenbys Klædebo Kvarter

Annonceres fra 07-05-2021 indtil 11-06-2021

Område for Miljø og Byliv har givet ATP Ejendomme A/S tilladelse til at mellemdeponere og genanvende lettere forurenet jord i forbindelse med renovering og etablering af nye bygninger med blandet boliger og erhverv.

Læs mere om Tilladelse til mellemdeponering og genanvendelse af lettere forurenet jord på Jagtvej 169, Aldersrogade 1, 3 og 5, 2100 København Ø matr.nr. 3661, 4159 og 3615 Udenbys Klædebo Kvarter


Tilladelse til anvendelse af betonprodukter til sekant-pæle og DiWa Mix 230 til københavnervæg til Børneriget, Rigshospitalet

Annonceres fra 04-05-2021 indtil 02-06-2021

Per Aarsleff A/S har ansøgt om tilladelse til brug af additiverne MasterAir 22SB, MasterGlenium SKY 851 og MasterSet R433 i betonprodukter til etableringen af sekantpæle samt produktet DIWA-MIX®230 i forbindelse med etablering af københavnervæg. Etablering af sekantpæle og forboret københavnervæg sker i forbindelse med opførslen af Børneriget, som er en del af Rigshospitalet på matr.nr. 5241, Udenbys Klædebo Kvarter, København.

Læs mere om Tilladelse til anvendelse af betonprodukter til sekant-pæle og DiWa Mix 230 til københavnervæg til Børneriget, Rigshospitalet


Tilladelse til udledning af dræn og overfladevand og perkolat fra KMC Seline-vej, matr. 172, Eksercerpladsen via ?Pumpestation Midt? til Kalvebodløbet

Annonceres fra 03-05-2021 indtil 01-06-2021

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25.november 2019, meddeles hermed tilladelse til udledning af overflade-vand og drænvand/ perkolat, fra Selinevej, matr. 917, Sundby overdrev via ?Pumpestation Midt? til Kalvebodløbet.

Læs mere om Tilladelse til udledning af dræn og overfladevand og perkolat fra KMC Seline-vej, matr. 172, Eksercerpladsen via ?Pumpestation Midt? til Kalvebodløbet


Påbud til regulering af støjende aktiviteter ved udførelsen af Danske banks hovedsæde på Postgrunden (TA03A)

Annonceres fra 03-05-2021 indtil 31-05-2021

VVM-tilladelsen af 3. januar 2018 fastsætter, at støjgener fra nedrivning og etablering af bygninger på Postgrunden skal reguleres efter § 42 i Miljøbeskyttelsesloven. Nærværende påbud regulerer støjbelastningen fra den resterede del af byggeriet frem til dets afslutning i 2023.

Læs mere om Påbud til regulering af støjende aktiviteter ved udførelsen af Danske banks hovedsæde på Postgrunden (TA03A)


Frivillig aftale om statslig finansiering af vejændringer på Ryvangs Allé og Svanemøllevej

Annonceres fra 29-04-2021 indtil 29-06-2021

Københavns Kommune har indgået en frivillig aftale med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vedrørende statslig finansering af vejændringer på Ryvangs Allé og Svanemøllevej. Dette i forbindelse med den statslige udbygning af Svanemøllens Kaserne.

Læs mere om Frivillig aftale om statslig finansiering af vejændringer på Ryvangs Allé og Svanemøllevej


§ 19 tilladelse til anvendelse af tunneleringsproduktet Tunnel-Gel Plus ved omlægning af Novafos trykledning

Annonceres fra 28-04-2021 indtil 27-05-2021

Østergaard A/S har den 1. marts 2021 ansøgt om tilladelse til brug af hjælpeproduktet Tunnel Gel Plus til en styret underboring i forbindelse med omlægning af Novafos? trykledning ved Svanemøllehavnen matrikel nr. 7000cø og 7000eg Udenbys Klædebo Kvarter.

Læs mere om § 19 tilladelse til anvendelse af tunneleringsproduktet Tunnel-Gel Plus ved omlægning af Novafos trykledning


Afgørelse om at jordvarmeanlæg på Vestervoldgade 17, 1552 København V, ikke er VVM-pligtig

Annonceres fra 27-04-2021 indtil 25-05-2021

Miljø og Byliv har den 22. januar 2021 modtaget en VVM-ansøgning fra GeoDrilling ApS, på vegne af Grundtvighus PropCo ApS om etablering og drift af varmepumpe på 400 kW beliggende Vestervoldgade 17, 1552 København V, matrikel nr.: 78 og 249, Ejerlav: Nørre Kvarter, København

Læs mere om Afgørelse om at jordvarmeanlæg på Vestervoldgade 17, 1552 København V, ikke er VVM-pligtig


Tilladelse til 11 boringer til Center for Diabetes ved Hans Kirksvej 8 / Møllegade, 2200 København N

Annonceres fra 23-04-2021 indtil 25-05-2021

Dansk Miljørådgivning A/S har på vegne af AB Clausen A/S søgt om udførelse af 11 A-boringer ved Hans Kirksvej 8 / Møllegade, matr.nr. 5750, 2163c-e og 7000ed, Udenbys Klædebo Kvarter, København. Formålet er at undersøge jord- og grundvandsforhold inden opstart af projektet. Boringerne udføres i forår 2021 og sløjfes inden projekt-opstart.

Læs mere om Tilladelse til 11 boringer til Center for Diabetes ved Hans Kirksvej 8 / Møllegade, 2200 København N


§ 19-tilladelse til at anvende produkterne DiWa Mix 300 og RapidCement ved den Ny Skole i Kødbyen

Annonceres fra 21-04-2021 indtil 20-05-2021

Per Aarsleff A/S har søgt om tilladelse til at anvende produktet DiWa Mix 300 til indfatningsvægge i forbindelse med udgravning til den Ny Skole ved Den hvide Kødbyen. Derudover ønskes anvendt Rapid-Cement til ca. 240 jordankre. Etablering af indfatningsvægge forventes udført fra april 2021 til november 2021

Læs mere om § 19-tilladelse til at anvende produkterne DiWa Mix 300 og RapidCement ved den Ny Skole i Kødbyen


Afgørelse om ikke at meddele påbud om støjdæmpende tiltag ved Københavns Metro

Annonceres fra 20-04-2021 indtil 19-05-2021

Område for Miljø og Byliv har siden idriftstagen af Cityringen modtaget omkring 60 henvendelser om støjgener og rystelser fra den almindelige kørsel af metrotog. Da metrodriften ikke er omfattet er omfattet af miljøbeskyttelsesloven, træffes der denne afgørelse om, at Metroselskabet ikke kan pålægges at nedbringe støjen i forbindelse med den almindelige drift af tog på selskabets metrolinjer.

Læs mere om Afgørelse om ikke at meddele påbud om støjdæmpende tiltag ved Københavns Metro


§ 19 tilladelse til anvendelse af 500 m3 kulflyveaske HOFOR - Amagerværket, Blok4, Kraftværksvej 37, matr. nr. 553 Amagerbros Kvarter

Annonceres fra 19-04-2021 indtil 20-05-2021

HOFOR ønsker at nyttiggøre 500 m3 flyveaske i et område på matr.nr. 553 Amagerbros Kvarter, hvor der tidligere har været kullagerplads og som for nyligt er afskrabet for kul. Flyveasken stammer fra udgravning af 10 kV kabeltracé på matr.nr. 553 og 554 Amagerbros Kvarter, hvor det ikke var muligt at genindbygge hele mængden af flyveaske. Flyveasken er oplagret under tag.

Læs mere om § 19 tilladelse til anvendelse af 500 m3 kulflyveaske HOFOR - Amagerværket, Blok4, Kraftværksvej 37, matr. nr. 553 Amagerbros Kvarter


Udledningstilladelse til afvanding af kajareal fra 3 vejbrønde, nyt udløb til Sydhavnen ifm. etablering af ny stålspuns

Annonceres fra 12-03-2021 indtil 13-09-2021

Københavns Kommune, Teknik og Miljø, Vand & VVM meddeler, efter Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, tilladelse til udledning af overfladevand fra ca. 600 m2 kajareal, matr.nr. 190, Eksercerpladsen, København, til Sydhavnen, Københavns Havn.

Læs mere om Udledningstilladelse til afvanding af kajareal fra 3 vejbrønde, nyt udløb til Sydhavnen ifm. etablering af ny stålspuns


Tilladelse til påvirkning af forurenet sediment ved marinarkæologiske undersøgelser ved Færgehavn Nord

Annonceres fra 08-03-2021 indtil 09-09-2021

Københavns Kommune, Teknik og Miljø, Vand & VVM meddeler, efter Miljøbeskyttelseslovens § 27, stk. 2, tilladelse til tilladelse til at forstyrre sedimentet ved Færgehavn Nord.

Læs mere om Tilladelse til påvirkning af forurenet sediment ved marinarkæologiske undersøgelser ved Færgehavn Nord