Header menu

Annonceringsportal

Forside

Annonceringsportal

Vælg annonceringer efter emneord

Vælg annonceringer efter bydele

Abonnér på annonceringer

Vælg de bydele du ønsker at abonnere på.    Abonner

Nyeste annonceringer:

Her kan du læse de seneste afgørelser fra Teknik- og Miljøforvaltningen.


Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra umatrikuleret grund ud for matrikel nummer 1563 Udenbys Vester Kvarter, København til hovedløbet, Københavns Havn

Annonceres fra 15-04-2024 indtil 14-05-2024

Artelia har på vegne af By & Havn den 24. oktober 2023 ansøgt om tilladelse til udledning af 500.000 - 800.000 m3 grundvand iblandet havvand til hovedløbet i Københavns Havn i forbindelse med omlægningen af fjernvarmeledninger i byggegrube 2, Enghave Brygge.

Læs mere om Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra umatrikuleret grund ud for matrikel nummer 1563 Udenbys Vester Kvarter, København til hovedløbet, Københavns Havn


Tilladelse til nedsivning på Bispebjerg Kirkegård

Annonceres fra 15-04-2024 indtil 13-05-2024

Tilladelse til tilbageholdelse og nedsivning af regnvand på Bispebjerg Kirkegård

Læs mere om Tilladelse til nedsivning på Bispebjerg Kirkegård


Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Tromsøgade, parkeringstag, 4 byggefelter og Nordhavnsplads til Kronløbsbassinet, Københavns Havn

Annonceres fra 10-04-2024 indtil 08-05-2024

Cowi A/S har d.1. december 2023 på vegne af Udviklingsselskabet By og Havn I/S ansøgt om tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra opland, bestående af Tromsøgade, et parkeringstag, 4 byggefelter og Nordhavnsplads i Århusgadekvarteret, til Kronløbsbassinet, Københavns Havn. Der ansøges om ny udledningstilladelse, da oplandet til den nuværende tilladelse ændres i forbindelse med opførelsen af et parkeringshus, hvorfra vand fra parkeringstag ønskes udledt.

Læs mere om Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Tromsøgade, parkeringstag, 4 byggefelter og Nordhavnsplads til Kronløbsbassinet, Københavns Havn


Tilladelse til tilslutning og nedsivning af overfladevand fra en kunstgræsbane på Sundby Idrætsanlæg

Annonceres fra 09-04-2024 indtil 07-05-2024

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, meddeler tilladelse til nedsivning, og tilslutning til kloak, af overfladevand fra en kunstgræsbane.

Læs mere om Tilladelse til tilslutning og nedsivning af overfladevand fra en kunstgræsbane på Sundby Idrætsanlæg


Afgørelse om at etablering og drift af kunstgræsbane beliggende Sundby Idrætsanlæg ikke er VVM-pligtig

Annonceres fra 08-04-2024 indtil 06-05-2024

Virksomheder og VVM har den 6. februar 2024 modtaget en VVM ansøgning fra Økonomiforvaltningen, Byggeri København for etablering og drift af en kunstgræsbane på Sundby Idrætspark beliggende Englandsvej 61, 2300 København S, matrikel nr. 1100, Sundbyvester, København. Placering af banen fremgår af ansøgningsmaterialet. Virksomheder og VVM vurderer, at den samlede påvirkning fra anlægget ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse.

Læs mere om Afgørelse om at etablering og drift af kunstgræsbane beliggende Sundby Idrætsanlæg ikke er VVM-pligtig


§19-tilladelse til anvendelse af Hydraul-EZ® og REL-PAC® ved udførelse af styret underboring Vejlands Al-lé

Annonceres fra 05-04-2024 indtil 03-05-2024

HOFOR har ansøgt om tilladelse til brug af produkterne HYDRAUL-EZ®, REL-PAC® ved udførelse af en styret under-boring under Vejlands Allé i forbindelse med etablering af en regnvands-, spildevands-, og vandledning, der skal forbindes med Fælledbys eksisterende ledningsnetværk.

Læs mere om §19-tilladelse til anvendelse af Hydraul-EZ® og REL-PAC® ved udførelse af styret underboring Vejlands Al-lé


(Fejl ifm. med annoncering - ny publicering d.10.4.) Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Tromsøgade, parkeringstag, 4 byggefelter og Nord-havnsplads til Kronløbsbassinet, Københavns Havn

Annonceres fra 05-04-2024 indtil 05-05-2024

Cowi A/S har d.1. december 2023 på vegne af Udviklingsselskabet By og Havn I/S ansøgt om tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra opland, bestående af Tromsøgade, et parkeringstag, 4 byggefelter og Nordhavnsplads i Århusgadekvarteret, til Kronløbsbassinet, Københavns Havn. Der ansøges om ny udledningstilladelse, da oplandet til den nuværende tilladelse ændres i forbindelse med opførelsen af et parkeringshus, hvorfra vand fra parkeringstag ønskes udledt.

Læs mere om (Fejl ifm. med annoncering - ny publicering d.10.4.) Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Tromsøgade, parkeringstag, 4 byggefelter og Nord-havnsplads til Kronløbsbassinet, Københavns Havn


Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Øresund ifm. etablering af Nordhavnstunnel

Annonceres fra 05-04-2024 indtil 03-05-2024

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, jf. Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024, meddeles hermed tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Øresund fra spidsen af Nordhavn. Udløbspunktet er beliggende på matr.nr. 6391, Udenbys Klædebo Kvarter, København

Læs mere om Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Øresund ifm. etablering af Nordhavnstunnel


Tilladelse til anvendelse af SPETEC til tætning ved tunnelering på Kalvebod Skybrudstunnel

Annonceres fra 02-04-2024 indtil 30-04-2024

HOFOR og Frederiksberg Forsyning har d. 30. november 2023 ansøgt om tilladelse til brug af produktet SPETEC til tætning i forbindelse med tunnelering ved anlægning af Kalvebod Skybruds-tunnel.

Læs mere om Tilladelse til anvendelse af SPETEC til tætning ved tunnelering på Kalvebod Skybrudstunnel


Tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand ved byggegrube II på Elværksvej 3, 2450 København SV

Annonceres fra 25-03-2024 indtil 22-04-2024

Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand fra Elværksvej 3, 2450 København SV. Lovgrundlag: § 26, stk. 1 i vandforsyningsloven (LBK nr. 602 af 10/05-2022). Artelia A/S har på vegne af By og Havn I/S d. 23/10-2023 ansøgt om tilladelse til midlertidig bortledning på Elværksvej 3, 2450 København SV, umatrikuleret areal, Udenbys Vester Kvarter, København. Der skal grundvandssænkes i byggegrube II ifm. omlægning af fjernvarmeledningerne på Enghave Brygge. Grundvandssænkningen har til formål at tørholde byggegruben samt at undgå grundbrud, og forventes at finde sted fra den anden halvdel af marts til 1. oktober 2024. Tilladelsen omfatter følgende: ? Bortledning af 450.000 m3 grundvand

Læs mere om Tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand ved byggegrube II på Elværksvej 3, 2450 København SV


§19 tilladelse til anvendelse af RASCOFlex PU309 produkter til vandtætning bag spuns i forbindelse med etablering af Nordhavnstunnel

Annonceres fra 21-03-2024 indtil 19-04-2024

Besix-MHT JV har ansøgt om tilladelse til brug af RASCOFlex PU309 produkter til vandtætning. Produkterne skal anvendes i forbindelse med vandtætning bag spuns til udførelse af ca. 5500 stk. midlertidige vægankre. Der estimeres et forbrug på ca. 44.000 kg RASCO PU309 produkter på matr.nr. 5983 samt dele af 6382, 6383 og 6386 Udenbys Klædebo Kvarter, København.

Læs mere om §19 tilladelse til anvendelse af RASCOFlex PU309 produkter til vandtætning bag spuns i forbindelse med etablering af Nordhavnstunnel


Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. losning af biomasse på Nordkajen på Amagerværket

Annonceres fra 12-03-2024 indtil 12-03-2025

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 2. januar 2024 modtaget en ansøgning om VVM-screening af losning af biomasse på nordkajen ved Amagerværket.

Læs mere om Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. losning af biomasse på Nordkajen på Amagerværket


Afgørelse om, at anlæg af kunstgræsbaneanlæg i Valby Idrætspark, Julias Andersen Vej 7-8, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering

Annonceres fra 08-03-2024 indtil 08-03-2025

Afgørelse om, at anlæg af kunstgræsbaneanlæg i Valby Idrætspark, Julias Andersen Vej 7-8, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.

Læs mere om Afgørelse om, at anlæg af kunstgræsbaneanlæg i Valby Idrætspark, Julias Andersen Vej 7-8, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering


Afgørelse om, at styret underboring ved Sluseholmen, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.

Annonceres fra 06-03-2024 indtil 06-03-2025

Afgørelse om, at styret underboring ved Sluseholmen, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.

Læs mere om Afgørelse om, at styret underboring ved Sluseholmen, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.


Afgørelse om, at VVM-screening af grundvandssænkning ved Damhusåens Renseanlæg ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering

Annonceres fra 28-02-2024 indtil 28-02-2025

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 22. december 2023 modtaget en VVM-ansøgning fra Biofos A/S om VVM-screening af grundvandssænkning. Projektet er beliggende på adressen Parkstien 10, 2450 København SV. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at projektet ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21.

Læs mere om Afgørelse om, at VVM-screening af grundvandssænkning ved Damhusåens Renseanlæg ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering


Afgørelse om ikke VVM-pligt på screening af jordvarmeanlæg Helsinkigade 11, 2150 Frihavnen i København

Annonceres fra 27-02-2024 indtil 01-02-2025

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 11. august 2023 modtaget en ansøgning om VVM-screening af boringer til jordvarmeanlæg fra GeoDrilling Aps på vegne af bygherren Energy Machines Aps. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at projektet ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21.

Læs mere om Afgørelse om ikke VVM-pligt på screening af jordvarmeanlæg Helsinkigade 11, 2150 Frihavnen i København


Afgørelse om, at grundvandskontrol, Amaliegade 44, 1256 København K, ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering

Annonceres fra 30-01-2024 indtil 30-01-2025

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 12. december 2023 modtaget en ansøgning fra EKJ på vegne af AMG44 A/S, Mærsk, om VVM-screening af grundvandskontrol ifb. udvidelse af Mærsks hovedkontor. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at projektet ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Læs mere om Afgørelse om, at grundvandskontrol, Amaliegade 44, 1256 København K, ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering


Annoncering af Københavns Kommunes Borgerrepræsentations beslutning om at udvide miljøzonen pr. 1. marts 2025

Annonceres fra 15-12-2023 indtil 01-04-2025

Borgerrepræsentationen har den 30. november 2023 besluttet at udvide miljøzonen i Københavns Kommune med virkning fra 1. marts 2025

Læs mere om Annoncering af Københavns Kommunes Borgerrepræsentations beslutning om at udvide miljøzonen pr. 1. marts 2025


Afgørelse om, at VVM-screening af HOFOR Bygas rensningsanlæg ikke er omfattet af miljøkonsekvensvurdering

Annonceres fra 11-12-2023 indtil 11-12-2024

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 13. oktober 2023 modtaget en VVM-ansøgning fra HOFOR om VVM-screening af Bygas opgraderingsanlæg. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at projektet ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Læs mere om Afgørelse om, at VVM-screening af HOFOR Bygas rensningsanlæg ikke er omfattet af miljøkonsekvensvurdering


VVM, screening, afgørelse af UNICEF-lagerbygning, Oceanvej, Nordhavn

Annonceres fra 03-11-2023 indtil 03-11-2024

Teknik- og Miljøforvaltningen har d. 26. juni modtaget en VVM-ansøgning fra By & Havn om en ny UNICEF-lagerbygning Nordhavn. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Læs mere om VVM, screening, afgørelse af UNICEF-lagerbygning, Oceanvej, Nordhavn