Header menu

Annonceringsportal

Forside

Annonceringsportal

Vælg annonceringer efter emneord

Vælg annonceringer efter bydele

Abonnér på annonceringer

Vælg de bydele du ønsker at abonnere på.    Abonner

Nyeste annonceringer:

Her kan du læse de seneste afgørelser fra Teknik- og Miljøforvaltningen.


Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven §19 til nedsivning af vejvand fra Gf. Søholm - Ålstrupvej, Sæbyholmsvej, Kjærstrupvej 2500 Valby

Annonceres fra 16-07-2024 indtil 14-08-2024

Der meddeles tilladelse til nedsivning af vejvand fra de private fællesveje i GF Søholm efter miljøbeskyttelseslovens §19. Projektet udføres af HOFOR.

Læs mere om Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven §19 til nedsivning af vejvand fra Gf. Søholm - Ålstrupvej, Sæbyholmsvej, Kjærstrupvej 2500 Valby


Udledningstilladelse for oppumpet grundvand fra Havneholmen 2 til Tømmergraven

Annonceres fra 11-07-2024 indtil 08-08-2024

Teknik- og Miljøforvaltningen, Område for Miljø og Byliv, Vand og Natur meddeler hermed tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, til udledning af vand til kanal ved Tømmergraven i Københavns Havn i forbindelse med grundvandssænkning ved byggeri af CPH Pulse på Havneholmen 2

Læs mere om Udledningstilladelse for oppumpet grundvand fra Havneholmen 2 til Tømmergraven


Udledningstilladelse til midlertidig udledning af grundvand og byggegrubevand fra matrikel 2t, Frihavnskvarteret, København til Kronløbsbassinet, Københavns Havn

Annonceres fra 11-07-2024 indtil 11-08-2024

NSF IV Den-mark Advisory ApS c/o NREP A/S har, i forbindelse med etablering af bygning, fået tilladelse til udledning af 90.000 m3 grundvand og byggegrubevand til Kronløbsbassinet i Københavns Havn.

Læs mere om Udledningstilladelse til midlertidig udledning af grundvand og byggegrubevand fra matrikel 2t, Frihavnskvarteret, København til Kronløbsbassinet, Københavns Havn


Afgørelse om at etablering og drift af spildevandsvarmepumpe ved Herjedalgade 1, København ikke er VVM-pligtig

Annonceres fra 10-07-2024 indtil 07-08-2024

HOFOR Fjernvarme P/S har den 12. feb. 2024 ansøgt om etablering og drift af spildevandsvarmepumpe beliggende Herjedalgade 1, København, Matrikel nr. 30, Amagerbros kvarter. Forvaltningen vurderer at projektet ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse.

Læs mere om Afgørelse om at etablering og drift af spildevandsvarmepumpe ved Herjedalgade 1, København ikke er VVM-pligtig


Forlængelse af midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra midlertidig skole på Enghave Brygge til Belvederekanalen, Københavns Havn (se tidligere tilladelse på sagsnr. 2018-0307105)

Annonceres fra 05-07-2024 indtil 02-08-2024

I henhold til miljøbeskyttelseslovens, jf. Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. marts 2023, § 28, stk. 1, meddeles hermed fornyet midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra Landvindingsgade 14, matr.nr. 1704, Udenbys Vester Kvarter, til Belvederekanalen, Københavns Havn.

Læs mere om Forlængelse af midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra midlertidig skole på Enghave Brygge til Belvederekanalen, Københavns Havn (se tidligere tilladelse på sagsnr. 2018-0307105)


§19-tilladelse til anvendelse af Kroghs sprøjtebeton i forbindelse med etablering af Nye Ellebjerg Station (København Syd)

Annonceres fra 01-07-2024 indtil 29-07-2024

Metroselskabet I/S har på vegne af Per Aarsleff A/S og Aarsleff Rail A/S den 17. juni. 2024 ansøgt om tilladelse til anvendelse Kroghs sprøjtebeton, i forbindelse med afstivning af eksisterende spor og konstruktioner i byggeperioden ved CRSH7-projektet ved Nye Ellebjerg (København Syd).

Læs mere om §19-tilladelse til anvendelse af Kroghs sprøjtebeton i forbindelse med etablering af Nye Ellebjerg Station (København Syd)


Udledningstilladelse til Proviantmagasingraven

Annonceres fra 01-07-2024 indtil 29-07-2024

Tilladelse til udledning af tagvand- og overfladevand fra flere bygninger, p-pladser, samt grønne arealer og befæstede arealer på matr.nr. 592, Christianshavns Kvarter, til Proviantmagasingraven, Københavns Havn

Læs mere om Udledningstilladelse til Proviantmagasingraven


Tilladelse til infiltration fra varmepumpen, Energicentralen, Nordhavn

Annonceres fra 27-06-2024 indtil 26-07-2024

Ved Oceanvej, Nordhavn ligger et nuværende varmepumpeanlæg hvor grundvand indvindes og udledes til havnen. Fremadrettet ønskes grundvandet infiltreres tilbage til grundvandsmagasinet.

Læs mere om Tilladelse til infiltration fra varmepumpen, Energicentralen, Nordhavn


Forundersøgelsesboringer til metrolinje M5 er ikke VVM-pligtige.

Annonceres fra 27-06-2024 indtil 26-07-2024

Økonomiforvaltningen har d. 28. maj 2024 modtaget en VVM-ansøgning iht. Miljøvurderingsloven (LBK nr. 4 af 3/1-2023) fra Metroselskabet I/S. Ansøgningen vedrør gennemførsel af en række geotekniske og hydrogeologiske forundersøgelsesboringer til brug for anlægsarbejderne ved metrolinjen M5. Økonomiforvaltningen vurderer at den samlede påvirkning af projektet ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse.

Læs mere om Forundersøgelsesboringer til metrolinje M5 er ikke VVM-pligtige.


Afgørelse: Ankerboringerne på Godthåbsvej 177, 2720 Vanløse er ikke VVM-pligtige

Annonceres fra 25-06-2024 indtil 23-07-2024

Teknik- og Miljøforvaltningen har d. 29/5-2024 modtaget en VVM-ansøgning iht. Miljøvurderingsloven (LBK nr. 4 af 3/1/2023) fra Hölscher Jensen A/S på vegne af Ejerforeningen Grøndalsbo. Ansøgningen vedrører etablering af 41 ankerboringer på adressen Godthåbsvej 177, 2720 Vanløse, matr.nr. 11e og 11f Utterslev, København. Forvaltningen vurderer at den samlede påvirkning af projektet ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse

Læs mere om Afgørelse: Ankerboringerne på Godthåbsvej 177, 2720 Vanløse er ikke VVM-pligtige


Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. losning af biomasse på Nordkajen på Amagerværket

Annonceres fra 12-03-2024 indtil 12-03-2025

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 2. januar 2024 modtaget en ansøgning om VVM-screening af losning af biomasse på nordkajen ved Amagerværket.

Læs mere om Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. losning af biomasse på Nordkajen på Amagerværket


Afgørelse om, at anlæg af kunstgræsbaneanlæg i Valby Idrætspark, Julias Andersen Vej 7-8, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering

Annonceres fra 08-03-2024 indtil 08-03-2025

Afgørelse om, at anlæg af kunstgræsbaneanlæg i Valby Idrætspark, Julias Andersen Vej 7-8, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.

Læs mere om Afgørelse om, at anlæg af kunstgræsbaneanlæg i Valby Idrætspark, Julias Andersen Vej 7-8, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering


Afgørelse om, at styret underboring ved Sluseholmen, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.

Annonceres fra 06-03-2024 indtil 06-03-2025

Afgørelse om, at styret underboring ved Sluseholmen, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.

Læs mere om Afgørelse om, at styret underboring ved Sluseholmen, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.


Afgørelse om, at VVM-screening af grundvandssænkning ved Damhusåens Renseanlæg ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering

Annonceres fra 28-02-2024 indtil 28-02-2025

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 22. december 2023 modtaget en VVM-ansøgning fra Biofos A/S om VVM-screening af grundvandssænkning. Projektet er beliggende på adressen Parkstien 10, 2450 København SV. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at projektet ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21.

Læs mere om Afgørelse om, at VVM-screening af grundvandssænkning ved Damhusåens Renseanlæg ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering


Afgørelse om ikke VVM-pligt på screening af jordvarmeanlæg Helsinkigade 11, 2150 Frihavnen i København

Annonceres fra 27-02-2024 indtil 01-02-2025

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 11. august 2023 modtaget en ansøgning om VVM-screening af boringer til jordvarmeanlæg fra GeoDrilling Aps på vegne af bygherren Energy Machines Aps. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at projektet ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21.

Læs mere om Afgørelse om ikke VVM-pligt på screening af jordvarmeanlæg Helsinkigade 11, 2150 Frihavnen i København


Afgørelse om, at grundvandskontrol, Amaliegade 44, 1256 København K, ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering

Annonceres fra 30-01-2024 indtil 30-01-2025

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 12. december 2023 modtaget en ansøgning fra EKJ på vegne af AMG44 A/S, Mærsk, om VVM-screening af grundvandskontrol ifb. udvidelse af Mærsks hovedkontor. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at projektet ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Læs mere om Afgørelse om, at grundvandskontrol, Amaliegade 44, 1256 København K, ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering


Annoncering af Københavns Kommunes Borgerrepræsentations beslutning om at udvide miljøzonen pr. 1. marts 2025

Annonceres fra 15-12-2023 indtil 01-04-2025

Borgerrepræsentationen har den 30. november 2023 besluttet at udvide miljøzonen i Københavns Kommune med virkning fra 1. marts 2025

Læs mere om Annoncering af Københavns Kommunes Borgerrepræsentations beslutning om at udvide miljøzonen pr. 1. marts 2025


Afgørelse om, at VVM-screening af HOFOR Bygas rensningsanlæg ikke er omfattet af miljøkonsekvensvurdering

Annonceres fra 11-12-2023 indtil 11-12-2024

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 13. oktober 2023 modtaget en VVM-ansøgning fra HOFOR om VVM-screening af Bygas opgraderingsanlæg. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at projektet ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Læs mere om Afgørelse om, at VVM-screening af HOFOR Bygas rensningsanlæg ikke er omfattet af miljøkonsekvensvurdering


VVM, screening, afgørelse af UNICEF-lagerbygning, Oceanvej, Nordhavn

Annonceres fra 03-11-2023 indtil 03-11-2024

Teknik- og Miljøforvaltningen har d. 26. juni modtaget en VVM-ansøgning fra By & Havn om en ny UNICEF-lagerbygning Nordhavn. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Læs mere om VVM, screening, afgørelse af UNICEF-lagerbygning, Oceanvej, Nordhavn


Afgørelse om, at behandlingsanlæg beliggende b-vej 4, Prøvestenen, 2300 Kbh. S. ikke er VVM-pligtigt

Annonceres fra 14-09-2023 indtil 14-09-2024

Forvaltningen har den 3. maj 2023 modtaget en VVM-ansøgning fra RGS Nordic A/S om reetablering og genåbning af behandlingsanlæg beliggende b-vej, matrikel nr. 484 og 483, Amagerbros Kvarter, Prøvestenen, 2300 Kbh. S. Forvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at den samlede påvirkning af anlægget ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt.

Læs mere om Afgørelse om, at behandlingsanlæg beliggende b-vej 4, Prøvestenen, 2300 Kbh. S. ikke er VVM-pligtigt