Header menu

Annonceringsportal

Forside

Annonceringsportal


Annonceringer om Boringstilladelse

Annonceres fra 01-09-2023 indtil 29-09-2023
Tilladelse til udførelse af 5 A-boringer på Bispebjerg Kirkegård, 2400 København NV

Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til udførelse af 5 A-boringer efter § 21 i vandforsyningsloven (LBK nr. 602 af 10/05-2022). WSP Danmark A/S har på vegne af Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kirkegårde d. 04/08-2023 ansøgt om udførelse af 5 A-boringer på Bispebjerg Kirkegård. Formålet er at monitere grundvandsstanden af det terrænnære grundvand. Boringerne udføres i efteråret 2023 og sløjfes et år efter etablering.

Læs mere om Tilladelse til udførelse af 5 A-boringer på Bispebjerg Kirkegård, 2400 København NV


Annonceres fra 27-09-2023 indtil 24-10-2023
Tilladelse til udførelse af 14 A-boringer til forundersøgelser forud for fremtidig etablering af M5 metrolinje

Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til udførelse af 14 A-boringer efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven (LBK 5 af 03/01-2023). Metroselskabet I/S har d. 20/07-2023 ansøgt om udførelse af 14 A-boringer på diverse lokationer i København /1/. Formålet er at undersøge jordbunds- og grundvandsforhold forud for fremtidig etablering af ny M5 metrolinje. Boringerne ønskes udført i perioden september-november 2023. Boringerne forventes anvendt i op til tre år efter udførelse og sløjfes efter ophørt brug.

Læs mere om Tilladelse til udførelse af 14 A-boringer til forundersøgelser forud for fremtidig etablering af M5 metrolinje


Annonceres fra 06-09-2023 indtil 04-10-2023
Tilladelse til udførelse af 7 A-boringer til forundersøgelser og pumpetest

Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til udførelse af 7 A-boringer samt indvinding af grundvand efter §§ 20 og 21 i vandforsyningsloven (LBK nr. 602 af 10/05-2022). Metroselskabet I/S har d. 20/07-2023 ansøgt om udførelse af 7 A-boringer på diverse lokationer i København /1/. Formålet er at undersøge jordbunds- og grundvandsforhold bl.a. ved pumpetest forud for fremtidig etablering af en ny M5 metrolinje. Boringerne ønskes udført i perioden september-november 2023. Boringerne forventes anvendt i op til tre år efter udførelse og sløjfes efter ophørt brug.

Læs mere om Tilladelse til udførelse af 7 A-boringer til forundersøgelser og pumpetest


Annonceres fra 06-09-2023 indtil 04-10-2023
Tilladelse til udførelse af 7 A-boringer til forundersøgelser og pumpetest

Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til udførelse af 7 A-boringer samt indvinding af grundvand efter §§ 20 og 21 i vandforsyningsloven (LBK nr. 602 af 10/05-2022). Metroselskabet I/S har d. 20/07-2023 ansøgt om udførelse af 7 A-boringer på diverse lokationer i København /1/. Formålet er at undersøge jordbunds- og grundvandsforhold bl.a. ved pumpetest forud for fremtidig etablering af en ny M5 metrolinje. Boringerne ønskes udført i perioden september-november 2023. Boringerne forventes anvendt i op til tre år efter udførelse og sløjfes efter ophørt brug.

Læs mere om Tilladelse til udførelse af 7 A-boringer til forundersøgelser og pumpetest


Annonceres fra 06-09-2023 indtil 04-10-2023
Tilladelse til udførelse af 12 A-boringer til forundersøgelser

Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til udførelse af 12 A-boringer efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven (LBK 5 af 03/01-2023). Metroselskabet I/S har d. 20/07-2023 ansøgt om udførelse af 12 A-boringer på diverse lokationer i København /1/. Formålet er at undersøge jordbunds- og grundvandsforhold forud for fremtidig etablering af ny M5 metrolinje. Boringerne ønskes udført i perioden september-november 2023. Boringerne forventes anvendt i op til tre år efter udførelse og sløjfes efter ophørt brug.

Læs mere om Tilladelse til udførelse af 12 A-boringer til forundersøgelser


Annonceres fra 26-09-2023 indtil 24-10-2023
Tilladelse til udførelse af 8 A-boringer til forundersøgelser og pumpetest forud for fremtidig etablering af M5 metrolinje

Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til udførelse af 8 A-boringer samt indvinding af grundvand efter §§ 20 og 21 i vandforsyningsloven (LBK nr. 602 af 10/05-2022). Metroselskabet I/S har d. 20/07-2023 ansøgt om udførelse af 8 A-boringer på diverse lokationer i København /1/. Formålet er at undersøge jordbunds- og grundvandsforhold, bl.a. ved udførelse af pumpetest, forud for fremtidig etablering af en ny M5 metrolinje. Boringerne ønskes udført i perioden september-november 2023. Boringerne forventes anvendt i op til tre år efter udførelse og sløjfes efter ophørt brug.

Læs mere om Tilladelse til udførelse af 8 A-boringer til forundersøgelser og pumpetest forud for fremtidig etablering af M5 metrolinje