Header menu

Annonceringsportal

Forside

Annonceringsportal


Annonceringer om Boringstilladelse

Annonceres fra 13-03-2023 indtil 10-04-2023
Tilladelse til A-boringer til udluftning af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel på Ingerslevsgade 52, 1705 København V

Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til udførelse af 4 A-boringer efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven (LBK 100 af 19/01-2022). HOFOR A/S har d. 10. februar 2023 ansøgt om udførelse af 4 A-boringer på Ingerslevsgade 52, 1705 København V, i forbindelse med etableringen af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel. Formålet er at udlufte under konstruktionen af skybrudstunnelen. Boringerne forventes udført i uge 8, 2023, og sløjfet i november 2023.

Læs mere om Tilladelse til A-boringer til udluftning af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel på Ingerslevsgade 52, 1705 København V


Annonceres fra 13-03-2023 indtil 03-04-2023
12 A-boringer, GF Søholm

HOFOR har ansøgt om udførelse af 12 A-boringer ved GF Søholm, 2500 Valby.

Læs mere om 12 A-boringer, GF Søholm