Header menu

Annonceringsportal

Forside

Annonceringsportal


Annonceringer om Tilladelse til grundvandssænkning

Annonceres fra 23-03-2023 indtil 20-04-2023
Afgørelse om vilkårsændringer til tilladelse til vandindvinding fra boring BRD258p5, Lersøparken

Område for Miljø og Byliv har truffet afgørelse efter § 20 i vandforsyningsloven (LBK nr. 602 af 10/05-2022) om vilkårsændringer i ?Tilladelse til vandindvinding fra boring BRD258p5, Lersøparken? meddelt den 18. januar 2023 (dok.nr. 2022-0333270-2). Område for Miljø og Byliv har tidligere truffet afgørelse om vilkårsændringer til tilladelsen, hvor der blev givet tilladelse til at forlænge grundvandssænkningen og til at øge den maksimale mængde grundvand, der må indvindes (dok.nr. 2022-0333270-30). HOFOR A/S har den 8. marts 2023 anmodet om at forlænge grundvandssænkningen yderligere, samt om en yderligere forøgelse af den maksimale mængde grundvand, der må indvindes. Følgende vilkår ændres: Vilkår 1, gammelt: Der må maksimalt oppumpes i alt 17.000 m3 grundvand i forbindelse med vandindvindingen fra boring BRD258p5, DGU-nr. 201.15605. Vilkår 1, nyt: Der må maksimalt oppumpes i alt 21.500 m3 grundvand i forbindelse med vandindvindingen fra boring BRD258p5, DGU-nr. 201.15605. Vilkår 2, gammelt: Vandindvindingen må maksimalt foregå over 7 uger, med en maksimal ydelse på 14 m3/t pr. boring. Vilkår 2, nyt: Vandindvindingen må maksimalt foregå over 9 uger, med en maksimal ydelse på 14 m3/t pr. boring.

Læs mere om Afgørelse om vilkårsændringer til tilladelse til vandindvinding fra boring BRD258p5, Lersøparken