Header menu

Annonceringsportal

Forside

Annonceringsportal


Annonceringer fra Vesterbro - Kongens Enghave

Annonceres fra 16-12-2022 indtil 01-01-2024
Miljøzone - Forbud mod dieseldrevne personbiler uden partikelfilter fra 1. oktober 2023.

Borgerrepræsentationen har den 15. december 2022 truffet afgørelse om, at også dieseldrevne personbiler skal have partikelfilter for at køre i Miljøzonen fra 1. oktober 2023.

Læs mere om Miljøzone - Forbud mod dieseldrevne personbiler uden partikelfilter fra 1. oktober 2023.


Annonceres fra 21-03-2023 indtil 18-04-2023
Tilladelse til anvendelse af tætningsprodukt ved skaktene ved Kalvebod Brygge og Sønder Boulevard

I forbindelse med etablering af Kalvebod skybrudstunnel, skal to af de etablerede skakte ved Sønder Boulevard (SB) og ved Kalvebod Brygge (KALV) tætnes. Til dette formål ønskes anvendt produktet DRYflex2.

Læs mere om Tilladelse til anvendelse af tætningsprodukt ved skaktene ved Kalvebod Brygge og Sønder Boulevard


Annonceres fra 08-03-2023 indtil 05-04-2023
Tilladelse til mellemoplag og genanvendelse af lettere forurenet jord på Enghave Brygge, 2450 København SV, matr. nr. 1704a, 1704b, 1634, 1520a, 1562, 1563, 1605, 1602, 1611 og 1600 Udenbys Vester Kvarter

Område for Miljø og Byliv har givet By og Havn tilladelse til at mellemoplægge og genanvende lettere forurenet jord i forbindelse med med anlæggelsen af nye kanaler, et nyt vejareal, hvorunder der skal være nye hovedforsyningsledninger, samt omlægning af eksisterende fjernvarmeledning på Enghave Brygge.

Læs mere om Tilladelse til mellemoplag og genanvendelse af lettere forurenet jord på Enghave Brygge, 2450 København SV, matr. nr. 1704a, 1704b, 1634, 1520a, 1562, 1563, 1605, 1602, 1611 og 1600 Udenbys Vester Kvarter


Annonceres fra 13-03-2023 indtil 10-04-2023
Tilladelse til A-boringer til udluftning af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel på Ingerslevsgade 52, 1705 København V

Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til udførelse af 4 A-boringer efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven (LBK 100 af 19/01-2022). HOFOR A/S har d. 10. februar 2023 ansøgt om udførelse af 4 A-boringer på Ingerslevsgade 52, 1705 København V, i forbindelse med etableringen af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel. Formålet er at udlufte under konstruktionen af skybrudstunnelen. Boringerne forventes udført i uge 8, 2023, og sløjfet i november 2023.

Læs mere om Tilladelse til A-boringer til udluftning af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel på Ingerslevsgade 52, 1705 København V