Header menu

Annonceringsportal

Forside

Annonceringsportal


Annonceringer fra Vesterbro - Kongens Enghave

Annonceres fra 06-03-2024 indtil 06-03-2025
Afgørelse om, at styret underboring ved Sluseholmen, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.

Afgørelse om, at styret underboring ved Sluseholmen, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.

Læs mere om Afgørelse om, at styret underboring ved Sluseholmen, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.


Annonceres fra 22-05-2024 indtil 19-06-2024
Tilladelse til udledning af overfladevand fra den nordlige del af Alfred Nobels Bro, samt nyt vejstykke ved Enghave Brygge, til Frederiksholmsløbet via udløb SH-U78

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, jf. Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024, meddeles hermed tilladelse til udledning af overfladevand fra den nordlige del af Alfred Nobels Bro, samt et nyt vejstykke ved Enghave Brygge, beliggende på matr.nr. 1602, Udenbys Vester Kvarter. Overfladevandet udledes til Frederiksholmsløbet, Københavns Havn, via det eksisterende udløb SH-U78.

Læs mere om Tilladelse til udledning af overfladevand fra den nordlige del af Alfred Nobels Bro, samt nyt vejstykke ved Enghave Brygge, til Frederiksholmsløbet via udløb SH-U78


Annonceres fra 30-05-2024 indtil 27-06-2024
Afgørelse om at parkeringskælder og midlertidig grundvandssænkning beliggende Bådehavnsgade 59, København ikke er VVM-pligtig

Forvaltningen har den 1. maj 2024 modtaget en VVM-ansøgning iht. Miljøvurderingsloven fra Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S. Ansøgningen er ændring af parkeringsanlæg og midlertidig grundvandssænkning. Forvaltningen vurderer at den samlede påvirkning af projektet ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse.

Læs mere om Afgørelse om at parkeringskælder og midlertidig grundvandssænkning beliggende Bådehavnsgade 59, København ikke er VVM-pligtig