Header menu

Annonceringsportal

Forside

§ 19-tilladelse til anvendelse af Zetag 4110 til flokkulering i forbindelse med udførelse af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Officiel titel § 19-tilladelse til anvendelse af Zetag 4110 til flokkulering i forbindelse med udførelse af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel
Bydele Vesterbro - Kongens Enghave
Emneord Andet
Introtekst HOFOR A/S har søgt om brug af produktet Zetag 4110 i forbindelse med udførelse af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel. Tunnelarbejdet forventes opstartet i januar 2023 og afsluttet i 2023. Zetag 4110 er et flokkuleringsmiddel, der anvendes i forbindelse med genbrug af bentonit til tunnelering.
Beskrivelse Anlægget af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel understøtter og udgør rygraden i skybrudssikringen af Vesterbro og Frederiksberg jf. Skybrudsplanen fra 2011   Skybrudsledningen etableres fra Skt. Jørgens Sø til Kalvebod Brygge med udløb i Københavns Havn ved Kalvebod Brygge. Tunnelen bliver ca. 1.265 m lang og forløber fra nær det sydvestlige hjørne af Skt. Jørgens Sø og derefter under Det Ny Teater, Vesterbro Torv og Gasværksvej, Kødbyen og banearealet, for at ende ved Kalvebod Brygge 45. Kalvebod Brygge Skybrudstunnel anlægges på land i Københavns og Frederiksberg Kommuner og der etableres en midlertidig opfyldning i Københavns Havn.
Produktet Zetag 4110 er et flokkuleringsmiddel (polymer) til separation af bentonit og fine kalkpartikler i centrifuge.   Anvendelsen af ZETAG 4110 som tilsætning i centrifugen vil ikke ske kontinuert, men vil være afhængig af geologien, og hvor godt centrifugeringen af materialerne fungerer før ZETAG 4110 tilsættes.   HOFOR har oplyst, at der forventes et forbrug på ca. 3000 kg ZETAG 4110.
Afgørelser§ 19-tilladelse
Publiceret 2023-01-16 14:19:00
Publiceret indtil 2023-02-15
Sgsnr. 2022-0409783
Ansvarlig Teknik- og Miljøforvaltningen, Område for Miljø og Byliv, Jord og Grundvand