Header menu

Annonceringsportal

Forside

Annonceringsportal


Annonceringer om Andet

Annonceres fra 07-03-2023 indtil 04-04-2023
Tilladelse til nedsivning af vejvand via vejbede i GF Brønshøjgaards Haveby

Der meddeles tilladelse til nedsivning af vejvand efter miljøbeskyttelseslovens §19

Læs mere om Tilladelse til nedsivning af vejvand via vejbede i GF Brønshøjgaards Haveby


Annonceres fra 08-03-2023 indtil 05-04-2023
Tilladelse til nedsivning af vejvand via vejbede i GF Kløverbladet

Der meddeles tilladelse til nedsivning af vejvand efter miljøbeskyttelseslovens §19

Læs mere om Tilladelse til nedsivning af vejvand via vejbede i GF Kløverbladet


Annonceres fra 21-03-2023 indtil 18-04-2023
Tilladelse til anvendelse af tætningsprodukt ved skaktene ved Kalvebod Brygge og Sønder Boulevard

I forbindelse med etablering af Kalvebod skybrudstunnel, skal to af de etablerede skakte ved Sønder Boulevard (SB) og ved Kalvebod Brygge (KALV) tætnes. Til dette formål ønskes anvendt produktet DRYflex2.

Læs mere om Tilladelse til anvendelse af tætningsprodukt ved skaktene ved Kalvebod Brygge og Sønder Boulevard


Annonceres fra 16-12-2022 indtil 01-01-2024
Miljøzone - Forbud mod dieseldrevne personbiler uden partikelfilter fra 1. oktober 2023.

Borgerrepræsentationen har den 15. december 2022 truffet afgørelse om, at også dieseldrevne personbiler skal have partikelfilter for at køre i Miljøzonen fra 1. oktober 2023.

Læs mere om Miljøzone - Forbud mod dieseldrevne personbiler uden partikelfilter fra 1. oktober 2023.


Annonceres fra 14-03-2023 indtil 12-04-2023
Lovliggørelse af krydsning bestående af bærende konstruktion med to spildevandsledninger og gangbro over Harrestrup Å ved Renseanlæg Damhusåen

Københavns Kommune lovliggør en eksisterende krydsning af Harrestrup Å bestående af to parallelle spildevandsledninger, en bærende konstruktion samt en gangbro beliggende syd for jernbanen ved Gammel Køge Landevej.

Læs mere om Lovliggørelse af krydsning bestående af bærende konstruktion med to spildevandsledninger og gangbro over Harrestrup Å ved Renseanlæg Damhusåen