Header menu

Annonceringsportal

Forside

Tilladelse til 6 boringer v/ Nordsøvej 11, 2150 Nordhavn

Officiel titel Tilladelse til 6 boringer v/ Nordsøvej 11, 2150 Nordhavn
Bydele Østerbro
Emneord Boringstilladelse
Introtekst I forbindelse med etablering af spildevandspumpe har HOFOR A/S ansøgt om udførelse af 6 A-boringer og prøvepumpning v/ Nordsøvej 11, matr.nr. 6220 og 6378, Udenbys Klædebo Kvarter, København. Formålet er at udføre geotekniske undersøgelser samt pumpeforsøg i nogle af boringerne. Herefter anvendes boringerne til tørholdelse af byggegruben frem til maj 2024. Boringerne udføres i februar 2023 og forventes sløjfet senest maj 2024.
Beskrivelse I forbindelse med etablering af en ca. 7 m dyb spildevandspumpestation og et ca. 160 m kloaktilløb, skal der udføres i alt seks geotekniske boringer som led i forundersøgelserne. Boringer skal benyttes til bl.a. at afgøre hvor kalklaget træffes. Derudover skal der udføres pumpeforsøg i nogle af boringerne, for at afgøre deres pumpekapacitet. Data skal bruges i anlægsprojektet, hvor det forventes der skal udføres en midlertidig grundvandssænkning ifbm. etablering af anlægget. Boringerne opretholdes til tørholdelse af byggegruben frem til maj 2024. Det forventes at der bortledes under 100.000 m3 grundvand.   Boringerne udføres på areal der ejes af By og Havn og udføres af Hasbo Drilling & Water Engineering A/S i løbet af februar 2023.
AfgørelserBoretilladelse
Publiceret 2023-01-18 09:08:00
Publiceret indtil 2023-02-16
Sgsnr. 2022-0407867
Ansvarlig Teknik- og Miljøforvaltningen, Område for Miljø og Byliv, Jord og Grundvand