Header menu

Annonceringsportal

Forside

Annonceringsportal


Annonceringer fra Østerbro

Annonceres fra 16-12-2022 indtil 01-01-2024
Miljøzone - Forbud mod dieseldrevne personbiler uden partikelfilter fra 1. oktober 2023.

Borgerrepræsentationen har den 15. december 2022 truffet afgørelse om, at også dieseldrevne personbiler skal have partikelfilter for at køre i Miljøzonen fra 1. oktober 2023.

Læs mere om Miljøzone - Forbud mod dieseldrevne personbiler uden partikelfilter fra 1. oktober 2023.


Annonceres fra 04-07-2023 indtil 19-06-2025
VVM-screening, afgørelse om, at reinfiltrering af oppumpet vand fra Energicentral, Nordhavnen, ikke er VVM-pligtig

Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune, har den 21. februar 2023 modtaget en VVM-ansøgning fra COWI A/S, på vegne af By & Havn, om reinfiltrering af op til 330.000 m³ grundvand pr. år fra Energicentral i Nordhavnen. Projektets adresse er Oceankaj (matrikelnr. 6376, Udenbys Klædebo Kvarter), 2150 Nordhavnen. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i Miljøvurderingslovens bilag 6, at ændringerne ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er VVM-pligtigt. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i Miljøvurderingslovens bilag 6, at ændringerne ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er VVM-pligtigt.

Læs mere om VVM-screening, afgørelse om, at reinfiltrering af oppumpet vand fra Energicentral, Nordhavnen, ikke er VVM-pligtig


Annonceres fra 26-09-2023 indtil 24-10-2023
Tilladelse til udførelse af 8 A-boringer til forundersøgelser og pumpetest forud for fremtidig etablering af M5 metrolinje

Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til udførelse af 8 A-boringer samt indvinding af grundvand efter §§ 20 og 21 i vandforsyningsloven (LBK nr. 602 af 10/05-2022). Metroselskabet I/S har d. 20/07-2023 ansøgt om udførelse af 8 A-boringer på diverse lokationer i København /1/. Formålet er at undersøge jordbunds- og grundvandsforhold, bl.a. ved udførelse af pumpetest, forud for fremtidig etablering af en ny M5 metrolinje. Boringerne ønskes udført i perioden september-november 2023. Boringerne forventes anvendt i op til tre år efter udførelse og sløjfes efter ophørt brug.

Læs mere om Tilladelse til udførelse af 8 A-boringer til forundersøgelser og pumpetest forud for fremtidig etablering af M5 metrolinje


Annonceres fra 27-09-2023 indtil 24-10-2023
Tilladelse til udførelse af 14 A-boringer til forundersøgelser forud for fremtidig etablering af M5 metrolinje

Område for Miljø og Byliv meddeler hermed tilladelse til udførelse af 14 A-boringer efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven (LBK 5 af 03/01-2023). Metroselskabet I/S har d. 20/07-2023 ansøgt om udførelse af 14 A-boringer på diverse lokationer i København /1/. Formålet er at undersøge jordbunds- og grundvandsforhold forud for fremtidig etablering af ny M5 metrolinje. Boringerne ønskes udført i perioden september-november 2023. Boringerne forventes anvendt i op til tre år efter udførelse og sløjfes efter ophørt brug.

Læs mere om Tilladelse til udførelse af 14 A-boringer til forundersøgelser forud for fremtidig etablering af M5 metrolinje