Header menu

Annonceringsportal

Forside

Annonceringsportal


Annonceringer fra Østerbro

Annonceres fra 04-07-2023 indtil 19-06-2025
VVM-screening, afgørelse om, at reinfiltrering af oppumpet vand fra Energicentral, Nordhavnen, ikke er VVM-pligtig

Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune, har den 21. februar 2023 modtaget en VVM-ansøgning fra COWI A/S, på vegne af By & Havn, om reinfiltrering af op til 330.000 m³ grundvand pr. år fra Energicentral i Nordhavnen. Projektets adresse er Oceankaj (matrikelnr. 6376, Udenbys Klædebo Kvarter), 2150 Nordhavnen. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i Miljøvurderingslovens bilag 6, at ændringerne ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er VVM-pligtigt. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i Miljøvurderingslovens bilag 6, at ændringerne ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er VVM-pligtigt.

Læs mere om VVM-screening, afgørelse om, at reinfiltrering af oppumpet vand fra Energicentral, Nordhavnen, ikke er VVM-pligtig


Annonceres fra 03-11-2023 indtil 03-11-2024
VVM, screening, afgørelse af UNICEF-lagerbygning, Oceanvej, Nordhavn

Teknik- og Miljøforvaltningen har d. 26. juni modtaget en VVM-ansøgning fra By & Havn om en ny UNICEF-lagerbygning Nordhavn. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Læs mere om VVM, screening, afgørelse af UNICEF-lagerbygning, Oceanvej, Nordhavn


Annonceres fra 27-02-2024 indtil 01-02-2025
Afgørelse om ikke VVM-pligt på screening af jordvarmeanlæg Helsinkigade 11, 2150 Frihavnen i København

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 11. august 2023 modtaget en ansøgning om VVM-screening af boringer til jordvarmeanlæg fra GeoDrilling Aps på vegne af bygherren Energy Machines Aps. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at projektet ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21.

Læs mere om Afgørelse om ikke VVM-pligt på screening af jordvarmeanlæg Helsinkigade 11, 2150 Frihavnen i København


Annonceres fra 21-03-2024 indtil 19-04-2024
§19 tilladelse til anvendelse af RASCOFlex PU309 produkter til vandtætning bag spuns i forbindelse med etablering af Nordhavnstunnel

Besix-MHT JV har ansøgt om tilladelse til brug af RASCOFlex PU309 produkter til vandtætning. Produkterne skal anvendes i forbindelse med vandtætning bag spuns til udførelse af ca. 5500 stk. midlertidige vægankre. Der estimeres et forbrug på ca. 44.000 kg RASCO PU309 produkter på matr.nr. 5983 samt dele af 6382, 6383 og 6386 Udenbys Klædebo Kvarter, København.

Læs mere om §19 tilladelse til anvendelse af RASCOFlex PU309 produkter til vandtætning bag spuns i forbindelse med etablering af Nordhavnstunnel


Annonceres fra 05-04-2024 indtil 03-05-2024
Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Øresund ifm. etablering af Nordhavnstunnel

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, jf. Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024, meddeles hermed tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Øresund fra spidsen af Nordhavn. Udløbspunktet er beliggende på matr.nr. 6391, Udenbys Klædebo Kvarter, København

Læs mere om Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Øresund ifm. etablering af Nordhavnstunnel


Annonceres fra 05-04-2024 indtil 05-05-2024
(Fejl ifm. med annoncering - ny publicering d.10.4.) Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Tromsøgade, parkeringstag, 4 byggefelter og Nord-havnsplads til Kronløbsbassinet, Københavns Havn

Cowi A/S har d.1. december 2023 på vegne af Udviklingsselskabet By og Havn I/S ansøgt om tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra opland, bestående af Tromsøgade, et parkeringstag, 4 byggefelter og Nordhavnsplads i Århusgadekvarteret, til Kronløbsbassinet, Københavns Havn. Der ansøges om ny udledningstilladelse, da oplandet til den nuværende tilladelse ændres i forbindelse med opførelsen af et parkeringshus, hvorfra vand fra parkeringstag ønskes udledt.

Læs mere om (Fejl ifm. med annoncering - ny publicering d.10.4.) Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Tromsøgade, parkeringstag, 4 byggefelter og Nord-havnsplads til Kronløbsbassinet, Københavns Havn


Annonceres fra 10-04-2024 indtil 08-05-2024
Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Tromsøgade, parkeringstag, 4 byggefelter og Nordhavnsplads til Kronløbsbassinet, Københavns Havn

Cowi A/S har d.1. december 2023 på vegne af Udviklingsselskabet By og Havn I/S ansøgt om tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra opland, bestående af Tromsøgade, et parkeringstag, 4 byggefelter og Nordhavnsplads i Århusgadekvarteret, til Kronløbsbassinet, Københavns Havn. Der ansøges om ny udledningstilladelse, da oplandet til den nuværende tilladelse ændres i forbindelse med opførelsen af et parkeringshus, hvorfra vand fra parkeringstag ønskes udledt.

Læs mere om Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Tromsøgade, parkeringstag, 4 byggefelter og Nordhavnsplads til Kronløbsbassinet, Københavns Havn