Header menu

Annonceringsportal

Forside

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af renset regnvand til Grønjordssøen

Officiel titel Tidsbegrænset tilladelse til udledning af renset regnvand til Grønjordssøen
Bydele Amager Vest
Emneord Udledningstilladelse
Introtekst Der meddeles midlertidig tilladelse til udledning af renset regnvand til Grønjordssøen på Amager Fælled. Der har siden 2018 været en tiltagende udtørring af Grønjordsøen, som i længere perioder har været helt uden vand. Formålet med udledningen er at genskabe et vandspejl i søen til gavn for søens fugle og padder.
Beskrivelse Der udledes op til 80.000 m3 renset vand over en periode på to år. Udledning foretages udelukkende i vinterperioden. 

Københavns Kommune har vurderet, at en tilførsel af vand af en tilstrækkelig god kvalitet, under de givne forhold, vil bidrage positivt ift. at opretholde Grønjordsøen som en sø og understøtte gode miljøforhold i søen.
Vi har vurderet, at udledningen er forenelig med de eksisterende målsætninger for vandkvaliteten, samt med de hydrauliske forhold i Grønjordssøen.

Afgørelsen er truffet henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, jf. Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023.
AfgørelserTidsbegrænset tilladelse til udledning af renset regnvand til Grønjordssøen
Publiceret 2023-01-20 13:26:00
Publiceret indtil 2023-02-17
Sgsnr. 2023-0000685
Ansvarlig Vand og Natur