Header menu

Annonceringsportal

Forside

Tilladelse til udledning af overfladevand fra permanent bro over Frederiksholms Kanal

Officiel titel Tilladelse til udledning af overfladevand fra permanent bro over Frederiksholms Kanal
Bydele Indre By
Emneord Udledningstilladelse
Introtekst Københavns Kommune, Teknik og Miljø, Vand & VVM meddeler, efter Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, tilladelse til udledning af overfladevand fra permanent bro over Frederiksholms Kanal.
Beskrivelse Realdania By og Byg A/S har den 7. december 2022, fremsendt ansøgning om tilladelse til udledning af overfladevand fra permanent bro over Frederiksholms Kanal. Der er tidligere givet tidsbegrænset tilladelse til udledning af overfladevand fra broen.

Vand & VVM har således ændret vilkår 1 i den eksisterende tilladelse og ændret til ?Tilladelsen er permanent og gældende fra 2. februar 2023?.
AfgørelserUdledningstilladelse til overfladevand fra permanent bro over Frederiksholms Kanal
SupplerendeBilag - tidligere tidsbegrænset tilladelse
Publiceret 2023-02-02 15:14:00
Publiceret indtil 2023-03-02
Sgsnr. 2022-0404904
Ansvarlig Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed, Område for Miljø og Byliv, Vand og VVM