Header menu

Annonceringsportal

Forside

Tilladelse til udledning af overfladevand fra et mindre parkeringsareal for 7 biler ved ny Sluseholmen Skole

Officiel titel Tilladelse til udledning af overfladevand fra Kys og kør-areal fra et mindre parkeringsareal for 7 biler ved ny Sluseholmen Skole
Bydele Vesterbro - Kongens Enghave
Emneord Udledningstilladelse
Introtekst BAM Danmark A/S, har den 8. marts 2023 ansøgt om tilladelse til udledning af overfladevand til Københavns Havn i forbindelse med etablering af et nyt kys og kør-areal, samt et mindre parkeringsareal med plads til 7 biler.
Beskrivelse BAM Danmark A/S, har den 8. marts 2023 ansøgt om tilladelse til udledning af overfladevand til Københavns Havn i forbindelse med etablering af et nyt kys og kør-areal, samt et mindre parkeringsareal med plads til 7 biler.

Det er samlet set Område for Miljø og Bylivs vurdering, at udledningen er forenelig med de eksisterende planer i området og målsætninger for vandkvaliteten, samt med de hydrauliske forhold i Sydhavnen.

Ligeledes vurderes, at en påvirkning af nærmeste Natura 2000-område (nr. 143 Vestamager og havet syd) udpegningsgrundlagets arter og naturtyper at være af underordnet betydning, dels på grund af afgørelsens vilkår og dels på grund af afstanden fra lokaliteten til nærmeste naturbeskyttelsesområde. Det vurderes, at projektet ikke vil have negativ betydning for bilag IV arter. Ligeledes vurderes tilladelsen ikke at have negativ påvirkning på andre beskyttelseskrævende arter.
AfgørelserTilladelse til udledning af overfladevand fra arealer ved Ny Sluseholm Skole
Publiceret 2023-05-12 15:40:00
Publiceret indtil 2023-06-09
Sgsnr. 2023-0097729
Ansvarlig Teknik-, og Miljøforvaltningen, Bygge-, Parkering og Miljømyndighed, Områder for Miljø og Byliv, Vand og Natur