Header menu

Annonceringsportal

Forside

Annoncering af Københavns Kommunes Borgerrepræsentations beslutning om at udvide miljøzonen pr. 1. marts 2025

Officiel titel Annoncering af Københavns Kommunes Borgerrepræsentations beslutning om at udvide miljøzonen pr. 1. marts 2025
Bydele Amager Øst Amager Vest
Emneord Miljøgodkendelse
Introtekst Borgerrepræsentationen har den 30. november 2023 besluttet at udvide miljøzonen i Københavns Kommune med virkning fra 1. marts 2025
Beskrivelse Miljøzonen vil pr. 1. marts 2025 blive udvidet til kommunegrænsen mod Tårnby med følgende undtagelser: Otto Brahes Allé friholdes, så borgere i Tårnby Kommune kan komme til Naturskolen på Granatvej, ligesom miljøzonen på en række strækninger trækkes lidt tilbage fra kommunegrænsen, som det fremgår af kortet nedenfor.

Veje, der regelmæssigt anvendes som led i international transit af varer, herunder transit via havne- eller lufthavnsfaciliteter, kan kun inddrages i en miljøzone, hvis der findes rimelige alternative transitveje uden for miljøzonen".  Øresundmotorvejen er en statsvej og anvendes til international transit, og der findes ikke rimelige alternative transitveje uden for miljøzonen, hvis Øresundmotorvejen inddrages i miljøzonen. Derfor indgår Øresundsmotorvejen ikke i miljøzonen.

Yderligere information om miljøzoner kan findes på:

Den fælles kommunale hjemmeside via følgende link:
www.miljoezoner.dk

Miljøstyrelsens hjemmeside via følgende link:
www.mst.dk/


Retsinformations hjemmeside via følgende link:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/5


Retsinformations hjemmeside via følgende link
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1066

Se det endelig annonceringsnotat herunder.
AfgørelserAnnoncering af Københavns Kommunes Borgerrepræsentations beslutning om at udvide miljøzonen pr. 1. marts 2025
Kort over udvidelsen af miljøzonen pr. 1. marts 2025
Publiceret 2023-12-15 14:01:00
Publiceret indtil 2025-04-01
Sgsnr. 2023-0034009
Ansvarlig Teknik- og Miljøforvaltningen, MKB, enheden Mobilitet
Link Den fælles kommunale hjemmeside
Link Miljøstyrelsens hjemmeside
Link Retsinformations hjemmeside