Header menu

Annonceringsportal

Forside

Tilladelse til udledning af overfladevand fra den nordlige del af Alfred Nobels Bro, samt nyt vejstykke ved Enghave Brygge, til Frederiksholmsløbet via udløb SH-U78

Officiel titel Tilladelse til udledning af overfladevand fra den nordlige del af Alfred Nobels Bro, samt nyt vejstykke ved Enghave Brygge, til Frederiksholmsløbet via udløb SH-U78
Bydele Vesterbro - Kongens Enghave
Emneord Udledningstilladelse
Introtekst I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, jf. Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024, meddeles hermed tilladelse til udledning af overfladevand fra den nordlige del af Alfred Nobels Bro, samt et nyt vejstykke ved Enghave Brygge, beliggende på matr.nr. 1602, Udenbys Vester Kvarter. Overfladevandet udledes til Frederiksholmsløbet, Københavns Havn, via det eksisterende udløb SH-U78.
Beskrivelse
Artelia A/S (tidligere MOE A/S) har på vegne af bygherre, By og Havn, ansøgt om tilladelse til udledning af overfladevand fra et nyt vejsystem på Enghave Brygge, benævnt Nelson Mandelas Allé. Projektet har til hensigt at sikre afledning af regnvand fra Nelson Man-delas Allé til Københavns Havn. Regnvandet håndteres lokalt og er således i overensstemmelse med den gældende lokalplan, der forskriver at håndteringen af overfladevandet sker ved udledning til havnen. Overfladevandet fra Nelson Mandelas Allé afleder til havnen via det eksisterende udløb SH-U78, der i forvejen modtager overfladevand fra den nordlige del af Alfred Nobels Bro. I den sammenhæng henvises der til den tidligere meddelte udledningstilladelse (sag nr. 2017-0000909), der fremadrettet alene vil omfatte overfladevandet fra den sydlige del af Alfred Nobels Bro, der udledes via udløb SH-U89.

Det er samlet set Område for Miljø og Bylivs vurdering, at udledningen er forenelig med de eksisterende målsætninger for vandkvaliteten, samt med de hydrauliske forhold i recipienten, Københavns Havn.
AfgørelserTilladelse til udledning af overfladevand fra den nordlige del af Alfred Nobels Bro, samt nyt vejstykke ved Enghave Brygge, til Frederiksholmsløbet via udløb SH-U78
Publiceret 2024-05-22 12:13:00
Publiceret indtil 2024-06-19
Sgsnr. 2023-0069532
Ansvarlig Anders Cold