Header menu

Annonceringsportal

Forside

Annonceringsportal


Annonceringer fra Valby

Annonceres fra 11-12-2023 indtil 11-12-2024
Afgørelse om, at VVM-screening af HOFOR Bygas rensningsanlæg ikke er omfattet af miljøkonsekvensvurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 13. oktober 2023 modtaget en VVM-ansøgning fra HOFOR om VVM-screening af Bygas opgraderingsanlæg. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at projektet ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Læs mere om Afgørelse om, at VVM-screening af HOFOR Bygas rensningsanlæg ikke er omfattet af miljøkonsekvensvurdering


Annonceres fra 28-02-2024 indtil 28-02-2025
Afgørelse om, at VVM-screening af grundvandssænkning ved Damhusåens Renseanlæg ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 22. december 2023 modtaget en VVM-ansøgning fra Biofos A/S om VVM-screening af grundvandssænkning. Projektet er beliggende på adressen Parkstien 10, 2450 København SV. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at projektet ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21.

Læs mere om Afgørelse om, at VVM-screening af grundvandssænkning ved Damhusåens Renseanlæg ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering


Annonceres fra 08-03-2024 indtil 08-03-2025
Afgørelse om, at anlæg af kunstgræsbaneanlæg i Valby Idrætspark, Julias Andersen Vej 7-8, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering

Afgørelse om, at anlæg af kunstgræsbaneanlæg i Valby Idrætspark, Julias Andersen Vej 7-8, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.

Læs mere om Afgørelse om, at anlæg af kunstgræsbaneanlæg i Valby Idrætspark, Julias Andersen Vej 7-8, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering


Annonceres fra 01-07-2024 indtil 29-07-2024
§19-tilladelse til anvendelse af Kroghs sprøjtebeton i forbindelse med etablering af Nye Ellebjerg Station (København Syd)

Metroselskabet I/S har på vegne af Per Aarsleff A/S og Aarsleff Rail A/S den 17. juni. 2024 ansøgt om tilladelse til anvendelse Kroghs sprøjtebeton, i forbindelse med afstivning af eksisterende spor og konstruktioner i byggeperioden ved CRSH7-projektet ved Nye Ellebjerg (København Syd).

Læs mere om §19-tilladelse til anvendelse af Kroghs sprøjtebeton i forbindelse med etablering af Nye Ellebjerg Station (København Syd)


Annonceres fra 16-07-2024 indtil 14-08-2024
Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven §19 til nedsivning af vejvand fra Gf. Søholm - Ålstrupvej, Sæbyholmsvej, Kjærstrupvej 2500 Valby

Der meddeles tilladelse til nedsivning af vejvand fra de private fællesveje i GF Søholm efter miljøbeskyttelseslovens §19. Projektet udføres af HOFOR.

Læs mere om Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven §19 til nedsivning af vejvand fra Gf. Søholm - Ålstrupvej, Sæbyholmsvej, Kjærstrupvej 2500 Valby