Header menu

Annonceringsportal

Forside

Annonceringsportal


Annonceringer om VVM-afgørelse (miljøpåvirkning)

Annonceres fra 04-07-2023 indtil 19-06-2025
VVM-screening, afgørelse om, at reinfiltrering af oppumpet vand fra Energicentral, Nordhavnen, ikke er VVM-pligtig

Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune, har den 21. februar 2023 modtaget en VVM-ansøgning fra COWI A/S, på vegne af By & Havn, om reinfiltrering af op til 330.000 m³ grundvand pr. år fra Energicentral i Nordhavnen. Projektets adresse er Oceankaj (matrikelnr. 6376, Udenbys Klædebo Kvarter), 2150 Nordhavnen. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i Miljøvurderingslovens bilag 6, at ændringerne ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er VVM-pligtigt. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i Miljøvurderingslovens bilag 6, at ændringerne ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er VVM-pligtigt.

Læs mere om VVM-screening, afgørelse om, at reinfiltrering af oppumpet vand fra Energicentral, Nordhavnen, ikke er VVM-pligtig


Annonceres fra 14-09-2023 indtil 14-09-2024
Afgørelse om, at behandlingsanlæg beliggende b-vej 4, Prøvestenen, 2300 Kbh. S. ikke er VVM-pligtigt

Forvaltningen har den 3. maj 2023 modtaget en VVM-ansøgning fra RGS Nordic A/S om reetablering og genåbning af behandlingsanlæg beliggende b-vej, matrikel nr. 484 og 483, Amagerbros Kvarter, Prøvestenen, 2300 Kbh. S. Forvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at den samlede påvirkning af anlægget ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt.

Læs mere om Afgørelse om, at behandlingsanlæg beliggende b-vej 4, Prøvestenen, 2300 Kbh. S. ikke er VVM-pligtigt


Annonceres fra 03-11-2023 indtil 03-11-2024
VVM, screening, afgørelse af UNICEF-lagerbygning, Oceanvej, Nordhavn

Teknik- og Miljøforvaltningen har d. 26. juni modtaget en VVM-ansøgning fra By & Havn om en ny UNICEF-lagerbygning Nordhavn. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Læs mere om VVM, screening, afgørelse af UNICEF-lagerbygning, Oceanvej, Nordhavn


Annonceres fra 11-12-2023 indtil 11-12-2024
Afgørelse om, at VVM-screening af HOFOR Bygas rensningsanlæg ikke er omfattet af miljøkonsekvensvurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 13. oktober 2023 modtaget en VVM-ansøgning fra HOFOR om VVM-screening af Bygas opgraderingsanlæg. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at projektet ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Læs mere om Afgørelse om, at VVM-screening af HOFOR Bygas rensningsanlæg ikke er omfattet af miljøkonsekvensvurdering


Annonceres fra 30-01-2024 indtil 30-01-2025
Afgørelse om, at grundvandskontrol, Amaliegade 44, 1256 København K, ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 12. december 2023 modtaget en ansøgning fra EKJ på vegne af AMG44 A/S, Mærsk, om VVM-screening af grundvandskontrol ifb. udvidelse af Mærsks hovedkontor. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at projektet ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Læs mere om Afgørelse om, at grundvandskontrol, Amaliegade 44, 1256 København K, ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering


Annonceres fra 27-02-2024 indtil 01-02-2025
Afgørelse om ikke VVM-pligt på screening af jordvarmeanlæg Helsinkigade 11, 2150 Frihavnen i København

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 11. august 2023 modtaget en ansøgning om VVM-screening af boringer til jordvarmeanlæg fra GeoDrilling Aps på vegne af bygherren Energy Machines Aps. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at projektet ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21.

Læs mere om Afgørelse om ikke VVM-pligt på screening af jordvarmeanlæg Helsinkigade 11, 2150 Frihavnen i København


Annonceres fra 28-02-2024 indtil 28-02-2025
Afgørelse om, at VVM-screening af grundvandssænkning ved Damhusåens Renseanlæg ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 22. december 2023 modtaget en VVM-ansøgning fra Biofos A/S om VVM-screening af grundvandssænkning. Projektet er beliggende på adressen Parkstien 10, 2450 København SV. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at projektet ikke må forventes at påvirke miljøet væsentligt, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21.

Læs mere om Afgørelse om, at VVM-screening af grundvandssænkning ved Damhusåens Renseanlæg ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering


Annonceres fra 06-03-2024 indtil 06-03-2025
Afgørelse om, at styret underboring ved Sluseholmen, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.

Afgørelse om, at styret underboring ved Sluseholmen, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.

Læs mere om Afgørelse om, at styret underboring ved Sluseholmen, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.


Annonceres fra 08-03-2024 indtil 08-03-2025
Afgørelse om, at anlæg af kunstgræsbaneanlæg i Valby Idrætspark, Julias Andersen Vej 7-8, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering

Afgørelse om, at anlæg af kunstgræsbaneanlæg i Valby Idrætspark, Julias Andersen Vej 7-8, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.

Læs mere om Afgørelse om, at anlæg af kunstgræsbaneanlæg i Valby Idrætspark, Julias Andersen Vej 7-8, 2450 København SV ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering


Annonceres fra 12-03-2024 indtil 12-03-2025
Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. losning af biomasse på Nordkajen på Amagerværket

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 2. januar 2024 modtaget en ansøgning om VVM-screening af losning af biomasse på nordkajen ved Amagerværket.

Læs mere om Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. losning af biomasse på Nordkajen på Amagerværket


Annonceres fra 30-05-2024 indtil 27-06-2024
Afgørelse om at parkeringskælder og midlertidig grundvandssænkning beliggende Bådehavnsgade 59, København ikke er VVM-pligtig

Forvaltningen har den 1. maj 2024 modtaget en VVM-ansøgning iht. Miljøvurderingsloven fra Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S. Ansøgningen er ændring af parkeringsanlæg og midlertidig grundvandssænkning. Forvaltningen vurderer at den samlede påvirkning af projektet ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse.

Læs mere om Afgørelse om at parkeringskælder og midlertidig grundvandssænkning beliggende Bådehavnsgade 59, København ikke er VVM-pligtig